شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 10 مهر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 20,765
بازدید دیروز: 30,511
بازدید کل: 113,656,968
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 97
کاربران حاضر: 97


ظرفیت دانشگاهها در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی در 15 سال گذشته


  سال 84 سال 85 سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
روزانه 59 55 74 76 111 117 137 154 209 162 158 280 216 331 302
نوبت دوم (شبانه) 21 29 49 57 91 83 107 113 110 110 99 145 156 160 129
پیام نور - 40 40 40 80 135 226 205 285 222 291 2246 1280 1128 1176
مجازی - - - - - - 62 120 310 200 85 100 80 80 60
نیمه حضوری - - - 35 44 50 62 62 10 5 10 - - - -
غیرانتفاعی - - - - - - - - - - 30 70 90 280 520
پردیس خودگردان
(بین الملل)
- - - - - - - 40 30 45 97 112 54 62 52
کل 100 124 163 208 326 385 594 694 954 744 770 2953 1876 2041 2239

توجه: در ظرفیت سالهای 88 تا 98 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است.

توجه: ظرفیت گرایش مدیریت بحران ، پدافند غیرعامل ، سیاستگذاری علم و فناوری ، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی، و مدیریت سازمان های دولتی (در سالهایی که ضرایب آنها با ضرایب مدیریت دولتی یکسان بوده است) در جدول فوق لحاظ شده است.
جدول فوق ظرفیت های اضافه شده در مرحله تکمیل ظرفیت را شامل نمی شود
ظرفیت دوره های ویژه (مختص) کارکنان سازمانها و ادارات در جدول فوق نیامده اسنت.