شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 18 مرداد 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 34,929
بازدید دیروز: 42,893
بازدید کل: 111,692,088
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 124
کاربران حاضر: 125
کدخبر: 16993 زمان ارسال: دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 - 10:23 تعداد بازدید: 362
پاسخنامه تشریحی درس مدیریت دانش کنکور دکتری سال 1398 + منابع پاسخگویی به سوالات
این فایل شامل پاسخنامه تشریحی درس مدیریت دانش کنکور دکتری سال 1398 مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات + منابع پاسخگویی به سوالات با قید نام کتاب و نویسنده و صفحه مربوطه می باشد. این فایل در 20 صفحه تهیه شده و به صورت پی دی اف شده می باشد. تعداد سئوالات این آزمون 18 سئوال می باشد (سوالات شماره 63 تا 80 دفترچه). برای پاسخگویی به سوالات از 5 کتاب فارسی و 1 کتاب انگلیسی استفاده شده و برخی سوالات از چندین منبع مختلف پاسخ داده شده اند.

برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شده و پس از افزایش اعتبار به میزان 11800 تومان از طریق واریز یا انتقال وجه به حسابهای سایت و شارژ حساب خود فایل را دانلود کنید.

http://modir.ir/Articles/6054.aspxشما می توانید با مراجعه به بخش تستهای آمادگی آزمون دکتری لیست کامل تستهای تالیفی و کنکوری کنکور دکتری و با مراجعه به بخش جزوات ازمون دکتری سراسری لیست این جزوات را مشاهده کنید.

گردش شغلی از سازوکارهای کدام مورد است؟
اجتماعی سازی
برونی سازی
تبادل
ترکیب
تصمیم گیری سریع تر، جزو کدام تأثیر مدیریت دانش بر فرایندهای سازمان است؟
اثربخشی
کارایی
نوآوری
یادگیری
تحلیل Click Streamبرای کدام مورد است؟
Web Content Mining
Web Structure Mining
Web Linkage Mining
Web Usage Mining
منظور از CBRچیست؟
مدل سازی دانش انسان به عنوان مجموعه ای از قواعد
برنامه نرم افزاری برای انجام وظایف خاص بدون مداخله مستقیم انسان
ذخیره سازی تجارب گذشته متخصصین برای بازیابی مجدد در صورت نیاز
یافتن راه حل بهینه برای مسائل خاص با بررسی تعداد زیادی از راه حل های ممکن
کار عمده نسل اول مدیران عالی دانش چیست؟
ارتقای ماهیت و ارزش بالقوه دانش
ایجاد ارزش یا درآمد از دانش فنی
تدوین برنامه ی مدیریت دانش
چگونگی ترویج مفهوم مدیریت دانش در میان افراد ستادی و صفی سازمان
مدیریت دانش از کدام طریق بر کارکنان تأثیر می گذارد؟
یادگیری و آمادگی برای سازگاری و رضایت شغلی
مدیریت عملکرد، یادگیری و رضایت شغلی
تغییر مسیر رفتاری و یادگیری مدیریت عملکرد
تغییر ساختار سازمان، آمادگی برای تغییر و یادگیری
کدام مورد نشان دهنده ی فرایند تبدیل دانش پنهان به دانش پنهان در یک سازمان است؟
ترکیب
درونی سازی
برونی سازی
اجتماعی سازی
کدام مورد به فرایند تبدیل دانش صریح به دانش صریح مربوط می شود؟
اجتماعی سازی
ترکیب
برونی سازی
درونی سازی
سیستم های تخصص یاب (Expertise Locator) جزو کدام دسته بندی است؟
سیستم های اکتشاف دانش
سیستم های به اشتراک گذاری دانش
سیستم های خلق دانش
سیستم های کاربرد دانش
کدام مورد، اکتشاف دانش ضمنی را از طریق فعالیت های مشترک میان استادان و شاگردان یا میان پژوهشگران در یک کنفرانس علمی فراهم می سازد؟
اجتماعی سازی
ترکیب
برونی سازی
درونی سازی
مرحله سوم CRISP-DMبرای کشف دانش، کدام است؟
ارزیابی
آماده سازی داده
مدل سازی
درک سازمان
وب سایتی که به طور اتوماتیک از پایگاه دانش ایجاد می شود، چه نام دارد؟
Concept Map
Knowledge Map
Knowledge Web
Web Service
عناصر نقشه مزایای (Benefits Map) مدیریت دانش، به ترتیب، کدام است؟
اهداف استراتژیک – نتایج قابل سنجش – تغییرات کسب و کار – مداخلات مدیریت دانش
اهداف استراتژیک – تغییرات کسب و کار – نتایج قابل سنجش – مداخلات مدیریت دانش
مداخلات مدیریت دانش – نتایج قابل سنجش – تغییرات کسب و کار – اهداف استراتژیک
مداخلات مدیریت دانش – تغییرات کسب و کار – نتایج قابل سنجش – اهداف استراتژیک
«تصمیمات سریع تر» سنجه ای از کدام اثر مدیریت دانش بر فرایندهای سازمان است؟
اثربخشی
کارایی
نوآوری
یادگیری
اجتماعی سازی (Socialization) از اجزای کدام مورد است؟
اکتشاف دانش
به کارگیری دانش
تبادل دانش
ذخیره دانش
هنگامی که تجربه به کارگیری مدیریت دانش افزایش می یابد، استفاده از کدام نوع ارزیابی، افزایش می یابد؟
ارزیابی دوره ای
ارزیابی کمی
ارزیابی کیفی
ارزیابی کمی و کیفی
جایگاه فناوری ها در کدام مورد قرار دارد؟
واحدهای سازمانی
شبکه های میان سازمانی
کارکنان
مصنوعات
درونی سازی دانش آشکار مربوط به کدام یک از فرایندها است؟
اکتشاف دانش
به کارگیری دانش
تسخیر (ذخیره) دانش
تسهیم دانش