شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 04 آذر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,300
بازدید دیروز: 37,978
بازدید کل: 115,986,541
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 64
کاربران حاضر: 64
مقالات ترجمه شده - دانلود ترجمه مقاله تعداد : 454
81. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ تاثیر بازاریابی دیجیتال بر رفتار خرید جوانان در بازار بزرگ شهر اودوپی هند
IJIRST –International Journal for Innovative Research in Science & Technology| Volume 3 | Issue 08 |
نویسنده (گان): مترجم: فاطمه آقازاده
تعداد صفحات: 18
قیمت (تومان): 19000
چکیده | متن کامل
82. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ رابطه بین آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند درک شده توسط خرده فروش
IMP Journal, Vol. 12 Issue: 1, pp.192-208, 2018
نویسنده (گان): مترجم: فاطمه آقازاده
تعداد صفحات: 25
قیمت (تومان): 20000
چکیده | متن کامل
83. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تاثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارمندان
International Journal of Conflict Management Vol. 26 No. 1, 2015 pp. 85-112
نویسنده (گان): مترجم: فاطمه آقازاده
تعداد صفحات: 17
قیمت (تومان): 20000
چکیده | متن کامل
84. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ تجزیه و تحلیل معیارهای توسعه ی تامین کننده برای یک صنعت خودرو
Industrial Management & Data Systems Vol. 110 No. 1, 2010 pp. 43-62
نویسنده (گان): مترجم: منصور اسماعیل زاده
تعداد صفحات: 18
قیمت (تومان): 15000
چکیده | متن کامل
85. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ مدیریت استراتژیک دانش - هشدار ها و مشکلات احتمالی
International Journal of Information Management Volume 37, Issue 4, August 2017, Pages 313-316
نویسنده (گان): مترجم : محسن کشاورز
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 16000
چکیده | متن کامل
86. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی؛ آینده تحقیقات درباره نیات کارآفرینی
Journal of Business Research 67 (2014) 663–666
نویسنده (گان): مهدی رستگار (مترجم)
تعداد صفحات: 19
قیمت (تومان): 5900
چکیده | متن کامل
87. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ دوسوتوانی سازمانی، پارادایمی جدید در مدیریت استراتژیک
Vezetéstudomány / Budapest Management Review ,2016, 47 (5). pp. 39-52. ISSN 0133-0179
نویسنده (گان): مترجم: حسین حجتی سبحان
تعداد صفحات: 14
قیمت (تومان): 15000
چکیده | متن کامل
88. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ بررسی تاثیر نوع دوستی و تعارض در رابطه بر قابلیت یادگیری سازمانی
International Journal of Conflict Management Vol. 26 No. 1, 2015 pp. 85-112
نویسنده (گان): مترجم: محمدحسین شجاعی
تعداد صفحات: 34
قیمت (تومان): 11000
چکیده | متن کامل
89. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ پیش بینی توانایی استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقش های وحدت، تنوع کاری، پشیبانی سازمانی و سازگاری شغلی
Journal of Vocational Behavior 92 (2016) 116–124
نویسنده (گان): مترجم: علی قاهری
تعداد صفحات: 18
قیمت (تومان): 18000
چکیده | متن کامل
90. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ از مدیریت چند فرهنگی بسوی رهبری جهانی: تکامل و انطباق
Journal of World Business 51 (2016) 115–126
نویسنده (گان): مترجم: علی قاهری
تعداد صفحات: 28
قیمت (تومان): 19500
چکیده | متن کامل
اول 6 7 8 9 10 11 12