شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 25 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,741
بازدید دیروز: 31,797
بازدید کل: 110,948,036
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 67
کاربران حاضر: 68

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی
 

زبان حسابداری مالی ریاضی آمار مدیریت مالی ریسک و سرمایه گذاری اقتصاد واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
28.4 46.7 55 66.7 43.4 60 علوم و تحقیقات 18 9898 قبول - -
40 1.7 35 61.7 53.4 66.7 علوم و تحقیقات 20 9848 قبول - -
28.4 33.4 63.4 60 35 68.4 علوم و تحقیقات 23 9767 قبول - -
55 43.4 20 61.7 48.4 60 علوم و تحقیقات 30 9636 قبول - -
25 6.7 36.7 61.7 38.4 78.4 علوم و تحقیقات 41 9444 مردود علوم و تحقیقات -
35 6.6- 50 50 26.7 81.7 علوم و تحقیقات 55 9240 مردود مردود -
35 31.7 21.7 60 56.7 41.7 علوم و تحقیقات 57 9225 قبول سهمیه بسیج - -
41.7 5- 23.4 66.7 26.7 68.4 علوم و تحقیقات 67 8911 مردود علوم تحقیقات آیت الله آملی -
35 21.7 3.4 61.7 33.4 35 علوم و تحقیقات 144 8003 مردود بین المللی الکترونیکی قشم ذخیره حسابداری تهران جنوب*
5 25 26.7 46.7 36.7 41.7 علوم و تحقیقات 148 7978 مردود علوم تحقیقات آیت الله آملی -
5 30 18.4 53.4 40 16.7 علوم و تحقیقات 182 7597 مردود علوم و تحقیقات سمنان -
40 10 1.6- 56.7 33.4 3.4 علوم و تحقیقات 236 7219 مردود علوم و تحقیقات مازندران -
25 3.3- 13.4 41.7 15 6.7 علوم و تحقیقات 356 6424 مردود علوم و تحقیقات یزد -
5 1.6- 5- 36.7 13.4 40 علوم و تحقیقات 385 6294 مردود علوم و تحقیقات بروجرد -
5 0 5 16.7 10 35 قشم 33 5880 قبول - -
6.7 0 35 8.4 6.7 5 علوم و تحقیقات 614 5625 مردود مردود ذخیره علوم و تحقیقات بروجرد
16.7 23.4 1.6- 33.4 3.4 0 علوم و تحقیقات 682 5457 مردود مردود ذخیره حسابداری مرکزخلیج فارس**
5 13.4 0 23.4 1.6- 5- علوم و تحقیقات 969 4830 مردود مردود حسابداری لبنان***
* تراز داوطلب فوق در رشته حسابداری 5873 بوده است
** تراز داوطلب فوق در رشته حسابداری 5384 بوده است
*** تراز داوطلب فوق در رشته حسابداری 4869 بوده است

توضیحات
  • عدم درج عنوان گرایش در ستون تکمیل ظرفیت 1 و2 برای پذیرفته شدگان این مراحل، به منزله قبولی در همان گرایش ثبت نامی می باشد.
  • درج خط فاصله به منزله عدم شرکت داوطلب در این مرحله از تکمیل ظرفیت و درج عبارت مردود به منزله شرکت داوطلب در این مراحل و عدم قبولی وی می باشد.
  • برای برخی داوطلبان که در مراحل تکمیل ظرفیت در گرایشی غیر از گرایش ثبت نامی قبول شده اند که تراز آن متفاوت با تراز گرایش ثبت نامی اشان بوده است، تراز گرایش قبولی مرحله تکمیل ظرفیت در زیر جدول درج شده است.
  • برخی از داوطلبان که در تکمیل ظرفیت اول پذیرفته شده اند ولی در واحد محل قبولی ثبت نام نکرده اند، در مرحله دوم تکمیل ظرفیت نیز شرکت نموده اند و نتیجه آنها ذکر شده است. قبولیتکمیل ظرفیت اول این داوطلبان ملغی شده و این داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در واحد قبول شده در مرحله تکمیل ظرفیت 2 بوده اند.