شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 25 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 27,271
بازدید دیروز: 31,797
بازدید کل: 110,946,566
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 89
کاربران حاضر: 89


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته / گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) مدیریت مالی 11 - فقط زن
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مالی 6 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی مدیریت مالی 12 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت مالی 9 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت مالی 10 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت مالی 8 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت مالی 5 - آموزش محور
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت مالی 10 -  
روزانه دانشگاه تهران مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک 6 -  
روزانه دانشگاه تهران مالی - بانکداری 6 -  
روزانه دانشگاه تهران مالی- بیمه، مستغلات 6 - پذیرش با عنوان مالی گرایش بیمه
روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) مالی- تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 8 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) مدیریت مالی 4 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مالی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت مالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت مالی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت مالی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت مالی 4 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی - بانکداری 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی- بیمه، مستغلات 4 - پذیرش با عنوان مالی گرایش بیمه
مجازی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مالی 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت مالی 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مدیریت مالی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت مالی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت مالی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت مالی 8 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) مالی- بیمه، مستغلات 15 - پذیرش با عنوان مالی گرایش بیمه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) مالی- حقوق مالی 15 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) مدیریت مالی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) مدیریت مالی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک 15 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران مالی - بانکداری 15 -  
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

کد رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته / گرایش ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین مدیریت مالی 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان مدیریت مالی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر مدیریت مالی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مدیریت مالی 17  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان مدیریت مالی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مدیریت مالی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مدیریت مالی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم مدیریت مالی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) مدیریت مالی 18  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت مدیریت مالی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان مدیریت مالی 15  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک 6  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک 6  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک 15  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت مالی 5  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مدیریت مالی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت مالی 2 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت مالی 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 


کد رشته هایی که در پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته / گرایش ظرفیت
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت مالی 4
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت مالی 2