شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 شهریور 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,465
بازدید دیروز: 41,777
بازدید کل: 101,536,955
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 84
کاربران حاضر: 84


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی و بحران در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته و گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 6 - پذیرش با عنوان مدیریت دولتی بدون گرایش
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 3 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 7 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 10 -  
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 4 -  
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 7 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 10 -  
روزانه دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 12 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان – بندرعباس مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 5 -  
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 7 -  
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 2 -  
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 2 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 4 -  
روزانه دانشگاهعلامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 10 -  
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 5 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 4 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 5 -  
روزانه دانشگاهولی عصر (عج) - رفسنجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 7 -  
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 7 -  
روزانه دانشگاه شهیدباهنر – کرمان مدیریت بحران 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی 7 -  
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت سازمانهای دولتی گرایش برنامه ریزی و نظارت 5 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 6 - پذیرش با عنوان مدیریت دولتی بدون گرایش
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 3 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان – بندرعباس مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 10 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 4 -  
نوبت دوم دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شهیدباهنر – کرمان مدیریت بحران 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت سازمانهای دولتی گرایش برنامه ریزی و نظارت 5 -  
نیمه حضوری دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت اماکن متبرکه مذهبی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت اماکن متبرکه مذهبی 15 - فقط زن
مجازی دولتی دانشگاه تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 40 - پذیرش با عنوان مدیریت دولتی بدون گرایش- آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 3 - شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی - 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی 15 -  


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان رشته /گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار 7  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان- مرکز بین المللی کیش مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی – مرکز خوی مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد- مرکز تفت مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد- مرکز تفت مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد- مرکز تفت مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد- مرکز تفت مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی- مرکز خوی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی- مرکز خوی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت اماکن متبرکه مذهبی 10 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت اماکن متبرکه مذهبی 9 فقط زن
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 14  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 15  
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 20  
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 3 شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی 15