شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 25 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 26,678
بازدید دیروز: 31,797
بازدید کل: 110,945,973
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 100
کاربران حاضر: 100


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته / گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت مالی 8 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) –تهران مدیریت مالی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مالی 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی مدیریت مالی 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت مالی 10 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مالی 10 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت مالی 6 - آموزش محور
روزانه دانشگاه یزد مدیریت مالی 7 -  
روزانه دانشگاه تهران مالی گرایش بانکداری 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مالی گرایش بیمه – مستغلات 3 - پذیرش با عنوان مالی- گرایش بیمه
روزانه دانشگاه تهران مالی گرایش بیمه – مستغلات 3 - پذیرش با عنوان مالی- گرایش مستغلات
روزانه دانشگاه تهران مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 3 -  
روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 10 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران مدیریت مالی 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مالی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مالی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت مالی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی گرایش بانکداری 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی گرایش بیمه – مستغلات 3 - پذیرش با عنوان مالی- گرایش بیمه
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی گرایش بیمه – مستغلات 3 - پذیرش با عنوان مالی- گرایش مستغلات
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 3 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) مدیریت مالی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند مدیریت مالی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی قشم مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کار – قزوین (محل تحصیل واحد خرمدره) مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پرندک – پرند مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم –تهران مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم –تهران مالی گرایش بانکداری 20 -  
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مالی 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) مدیریت مالی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت مالی 10 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مالی - 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت مالی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مالی گرایش بیمه - مستغلات 15 - پذیرش با عنوان مالی- گرایش بیمه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مالی گرایش بیمه - مستغلات 15 - پذیرش با عنوان مالی- گرایش مستغلات


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان رشته /گرایش ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (محل تحصیل تهران) مدیریت مالی 2 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (محل تحصیل تهران) مدیریت مالی 3 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین مدیریت مالی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان مدیریت مالی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم مدیریت مالی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار – قزوین (محل تحصیل واحد خرمدره) مدیریت مالی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت مدیریت مالی 16  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 10  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک – پرند مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 5  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) مدیریت مالی 10  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت مالی 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مالی گرایش بیمه - مستغلات 15 پذیرش با عنوان مالی گرایش بیمه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مالی گرایش بیمه - مستغلات 15 پذیرش با عنوان مالی گرایش مستغلات