شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 10 مهر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,054
بازدید دیروز: 30,511
بازدید کل: 113,659,257
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 72
کاربران حاضر: 72


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی و بحران در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392


مدیریت دولتی (با ضرایب گرایش 2)  

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 6 -  
روزانه دانشگاه تهران 9 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 9 - گرایش مدیریت تحول- محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 13 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 - گرایش منابع انسانی
روزانه دانشگاه شاهد 8 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 6 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 6 - گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 3 - گرایش تحول –فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش تشکیلات و روش­ها –فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی–فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش مدیریت منابع انسانی –فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 3 - گرایش تحول –فقط مرد
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش تشکیلات و روش­ها –فقط مرد
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی- فقط مرد
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش مدیریت منابع انسانی –فقط مرد
روزانه دانشگاه هرمزگان بندرعباس 6 -  
روزانه دانشگاه ولی­عصر(عج)- رفسنجان 3 - گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه ولی­عصر(عج)- رفسنجان 3 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 15 - گرایش تشکیلات و روش­ها
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 15 - گرایش مدیریت تحول
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 15 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 15 - گرایش مدیریت مالی دولتی
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 15 - گرایش مدیریت نیروی انسانی
نوبت دوم