شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 25 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,715
بازدید دیروز: 31,797
بازدید کل: 110,948,010
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 100
کاربران حاضر: 101


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391


1142- مدیریت مالی (کد گرایش6)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه اصفهان 10 -  
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه تهران 11 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه علوم اقتصادی 14 -  
شبانه دانشگاه الزهرا (س) 4 - فقط زن
شبانه دانشگاه الزهرا (س) 4 - فقط زن- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه تهران - 10  
شبانه دانشگاه شهید بهشتی 2 -  
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علوم اقتصادی 12 - شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد- دماوند 18 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد- دماوند 18 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز-قزوین 18 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی- اصفهان 18 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار 18 - محل تحصیل واحد خرمدره
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 18 -  


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در کدرشته های زیر پذیرش انجام شده است

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز –قزوین 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی –اصفهان 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار 9 محل تحصیل واحد خرمدره
مجازی دانشگاه تهران 50 شیوه آموزش محور