شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 10 مهر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 22,498
بازدید دیروز: 30,511
بازدید کل: 113,658,701
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 99
کاربران حاضر: 100


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391


1142- مدیریت دولتی (کد گرایش2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 8 -  
روزانه دانشگاه تهران 11 -  
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی- محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت تحول –محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 7 - گرایش تشکیلات و روش ها
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 7 - گرایش منابع انسانی
روزانه دانشگاه شاهد 7 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 4 - گرایش سیستم های اطلاعاتی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 4 - گرایش منابع انسانی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 4 - فقط زن-گرایش تحول
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن-گرایش تشکیلات و روش ها
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن-گرایش سیستم های اطلاعاتی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن-گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 4 - فقط مرد-گرایش تحول
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد-گرایش تشکیلات و روش ها
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد-گرایش سیستم های اطلاعاتی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد -گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه دانشگاه هرمزگان- بندرعباس 8 -  
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج)- رفسنجان 4 - گرایش مدیریت تحول
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 10 -  
شبانه دانشگاه تهران - 10  
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی –محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت تحول –محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 - گرایش تشکیلات و روش ها
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 - گرایش منابع انسانی
شبانه دانشگاه شاهد 4 - شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه شهید بهشتی 2 - گرایش منابع انسانی
شبانه دانشگاه شهید بهشتی 2 - گرایش سیستم های اطلاعاتی
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط زن- گرایش تحول- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش تشکیلات و روش ها- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش سیستم های اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش مدیریت منابع انسانی - شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط مرد- گرایش تحول- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش تشکیلات و روش ها- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش سیستم های اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش مدیریت منابع انسانی - شیوه آموزش محور
نیمه حضوری دانشگاه تربیت مدرس 10 -  
نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی 13 - فقط زن-محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه
نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی 13 - فقط مرد-محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه
نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی 13 - فقط زن-محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه –شیوه آموزش محور
نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی 13 - فقط مرد-محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز بین الملل کیش 8 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز بین الملل کیش 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 8 - گرایش مدیریت مالی دولتی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش تشکیلات و روش ها- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش مدیریت  تحول –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش مدیریت مالی دولتی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز دلیجان 8 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز دلیجان 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز رشت 8 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز رشت 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز شیراز 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز شیراز 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز گرمسار 8 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز گرمسار 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران 60 - گرایش مدیریت تحول –شیوه آموزش محور-محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
مجازی دانشگاه تهران 60 - گرایش مدیریت نیروی انسانی –شیوه آموزش محور-محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 20 - گرایش تشکیلات و روش ها-محل تحصیل پردیس زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 20 - گرایش منابع انسانی-محل تحصیل پردیس زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
 

1142- مدیریت بحران (کد گرایش2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 4