شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 10 مهر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 20,242
بازدید دیروز: 30,511
بازدید کل: 113,656,445
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 89
کاربران حاضر: 89


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سال 1390


مدیریت دولتی
دوره کد محل تحصیل  
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال  
ملاحظات
اول دوم
روزانه 3271 دانشگاه تربیت مدرس 8 -  
روزانه 3272 دانشگاه تهران 12 -  
روزانه 3273 دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی- محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
روزانه 3274 دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت تحول-   محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
روزانه 3275 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 - گرایش تشکیلات و روشها
روزانه 3276 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 - گرایش منابع انسانی
روزانه 3277 دانشگاه شاهد 8 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 3278 دانشگاه شهید بهشتی 8 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
روزانه 3279 دانشگاه شهید بهشتی 8 - گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه 3280 دانشگاه علامه طباطبایی 15 - گرایش تحول
روزانه 3281 دانشگاه علامه طباطبایی 15 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی
روزانه 3587 دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش تشکیلات و روشها
روزانه 3588 دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش منابع انسانی
روزانه 3282 دانشگاه ولیعصر (عج) - رفسنجان 9 - گرایش مدیریت تحول
روزانه 3283 دانشگاه ولیعصر (عج) - رفسنجان 10 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
شبانه 3284 دانشگاه تهران - 12  
شبانه 3285 دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی- محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
شبانه 3286 دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت تحول- محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
شبانه 3287 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 - گرایش تشکیلات و روشها
شبانه 3288 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 - گرایش منابع انسانی
شبانه 3289 دانشگاه شاهد 5 - شرایط در انتهای دفترچه
شبانه 3290 دانشگاه شهید بهشتی 2 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
شبانه 3291 دانشگاه شهید بهشتی 2 - گرایش مدیریت منابع انسانی
شبانه 3292 دانشگاه شهید بهشتی 2 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی
شبانه 3293 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - گرایش تشکیلات و روشها- آموزش محور
شبانه 3294 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - گرایش منابع انسانی- شیوه آموزش محور
شبانه 3589 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - گرایش سیستم های اطلاعاتی –شیوه آموزش محور
نیمه حضوری 3295 دانشگاه تربیت مدرس 12 - گرایش مدیریت تحول
نیمه حضوری 3296 دانشگاه علامه طباطبایی 25 - محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی دانشگاه
نیمه حضوری 3297 دانشگاه علامه طباطبایی 25 - محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی دانشگاه- شیوه آموزش محور
پیام نور 3298 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش تشکیلات و روشها
پیام نور 3299 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش مدیریت تحول
پیام نور 3300 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور 3301 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
پیام نور 3302 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش مدیریت مالی دولتی                            
پیام نور 3303 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش تشکیلات و روشها- شیوه اموزش محور
پیام نور 3304 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور
پیام نور 3305 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش مدیریت منابع انسانی- شیوه آموزش محور
پیام نور 3306 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
پیام نور 3307 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش مدیریت مالی دولتی- شیوه آموزش محور
پیام نور 3308 دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان 19 - گرایش مدیریت نیروی انسانی
پیام نور 3309 دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان 25 - گرایش مدیریت نیروی انسانی- شیوه آموزش محور
پیام نور 3310 دانشگاه پیام نور مرکز رشت 19 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور 3311 دانشگاه پیام نور مرکز رشت 25 - گرایش مدیریت منابع انسانی- شیوه آموزش محور
پیام نور 3312 دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 19 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور 3313 دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 25 - گرایش مدیریت منابع انسانی- شیوه آموزش محور
پیام نور 3314 دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 19 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور 3315 دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 25 - گرایش مدیریت منابع انسانی- شیوه آموزش محور
مجازی 3316 دانشگاه تهران 62 - شیوه آموزش محور
             
 
 
مدیریت بحران
دوره کد محل تحصیل  
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال  
ملاحظات
اول دوم
روزانه 3317 دانشگاه شهید باهنر کرمان 4        - با ضرایب مدیریت دولتی
شبانه 3318 دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 - با ضرایب مدیریت دولتی