شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 25 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 26,985
بازدید دیروز: 31,797
بازدید کل: 110,946,280
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 83
کاربران حاضر: 84


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394
 

رتبه در گرایش مالی محل قبولی
3 مالی - گرایش بانکداری - دانشگاه تهران - روزانه
5 مالی - گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز - دانشگاه تهران - روزانه
8 مالی - گرایش بیمه - دانشگاه تهران - روزانه
10 مالی - گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز - دانشگاه تهران - روزانه
11 مالی - گرایش مستغلات - دانشگاه تهران - روزانه
18 مالی - گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز - دانشگاه تهران - نوبت دوم
19 مالی - گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز - دانشگاه تهران - نوبت دوم
25 مالی- گرایش مستغلات - دانشگاه تهران - نوبت دوم
30 مدیریت مالی - دانشگاه شهیدبهشتی – تهران - روزانه
32 مدیریت مالی - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
34 مدیریت مالی - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
36 مالی - گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز -دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) - روزانه
82 مدیریت مالی - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - نوبت دوم
99 مدیریت مالی - دانشگاه یزد - روزانه
116 مدیریت مالی - دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران - نوبت دوم
124 مدیریت مالی - دانشگاه ارومیه - روزانه
189 مالی - گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک - مؤسسه غیرانتفاعی خاتم –تهران
218 مالی - گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک - مؤسسه غیرانتفاعی خاتم –تهران
231 مالی - گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک - مؤسسه غیرانتفاعی خاتم –تهران
369 مدیریت مالی - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - مجازی آموزش محور
556 مالی - گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک - مؤسسه غیرانتفاعی پرندک
618 مدیریت مالی - مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) - فقط زن
1019 مدیریت مالی - مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند - فقط مرد
1684 مالی- گرایش بیمه - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش)
1705 مدیریت مالی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (محل تحصیل تهران) - فقط زن- تکمیل ظرفیت
4505 مدیریت مالی - مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت
5675 مدیریت مالی - موسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین- تکمیل ظرفیت


رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد