شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 25 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,429
بازدید دیروز: 31,797
بازدید کل: 110,947,724
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 90
کاربران حاضر: 90


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392

 
رتبه مالی محل قبولی
1 دانشگاه تهران - روزانه
3 دانشگاه تهران - روزانه
4 دانشگاه تهران - روزانه
5 دانشگاه تهران - روزانه
9 دانشگاه تهران - روزانه
12 دانشگاه تهران- روزانه-مالی – گرایش حقوق مالی
18 دانشگاه شهیدبهشتی- روزانه
22 دانشگاه شهیدبهشتی- روزانه
31 دانشگاه تهران- نوبت دوم
33 دانشگاه شهیدبهشتی- روزانه
48 دانشگاه اصفهان- روزانه
49 دانشگاه صنعت نفت-روزانه-مالی:گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز- فقط مرد
50 دانشگاه تهران- روزانه-مالی – گرایش حقوق مالی
56 دانشگاه صنعت نفت-روزانه-مالی:گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز- فقط مرد
70 دانشگاه صنعت نفت-روزانه-مالی:گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز- فقط مرد
72 دانشگاه تهران- نوبت دوم-مالی – گرایش حقوق مالی
74 دانشگاه صنعت نفت-روزانه-مالی:گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز- فقط مرد
86 دانشگاه تهران-محل تحصیل پردیس قم- روزانه
99 دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم- اموزش محور-فقط مرد
113 دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم- اموزش محور-فقط مرد
116 دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم- اموزش محور-فقط مرد
148 دانشگاه تهران (پردیس قم) -مجازی- آموزش محور
156 مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی خاتم تهران –مدیریت مالی- بانکداری
171 دانشگاه الزهرا- نوبت دوم – آموزش محور- فقط زن
217 دانشگاه تهران (پردیس قم) -مجازی- آموزش محور
230 موسسه غیرانتفاعی کار- واحد خرمدره
234 مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی خاتم تهران –مدیریت مالی- بانکداری
252 موسسه غیرانتفاعی البرز قزوین
256 موسسه غیرانتفاعی پرندک-مالی- گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
272 موسسه غیرانتفاعی پرندک-مالی- گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
319 دانشگاه علامه طباطبایی-پردیس خودگردان- فقط مرد
333 موسسه غیرانتفاعی پرندک-مالی- گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
343 موسسه غیرانتفاعی البرز قزوین
360 دانشگاه تهران (پردیس قم) -مجازی- آموزش محور
370 موسسه غیرانتفاعی پرندک-مالی- گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
381 موسسه غیرانتفاعی البرز قزوین
404 دانشگاه تهران (پردیس قم) -مجازی- آموزش محور
803 موسسه غیرانتفاعی اشرفی اصفهانی اصفهان- مدیریت مالی- مهندسی مالی و مدیریت ریسک
942 موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد- مالی
979 موسسه غیرانتفاعی کوشیار رشت - مالی
1326 موسسه غیرانتفاعی قشم
1394 دانشگاه تهران- پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
1613 موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد- مالی
 
رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است