شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 10 مهر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 22,824
بازدید دیروز: 30,511
بازدید کل: 113,659,027
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 76
کاربران حاضر: 77


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت دولتی و بحران در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391

 
رتبه دولتی محل قبولی
٢ دانشگاه تهران روزانه
٣٩ دانشگاه شهید بهشتی روزانه گرایش سیستمهای اطلاعاتی
٤٨ دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم) روزانه گرایش مدیریت تحول
٥٢ دانشگاه تهران شبانه ترم بهمن
٥٣ دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم) روزانه گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
٦٨ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد -گرایش مدیریت منابع انسانی
١١٨ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط زن-گرایش تشکیلات و روشها
١٥٢ دانشگاه تهران شبانه ترم بهمن
١٦٣ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد-گرایش تشکیلات و روشها
١٩٤ دانشگاه شهید بهشتی شبانه گرایش منابع انسانی
٢٥٧ دانشگاه شاهد روزانه
٢٩٤ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد- گرایش مدیریت منابع انسانی - شیوه آموزش محور
٣٨٠ دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان روزانه گرایش تشکیلات و روش ها
٤٢٠ دانشگاه علامه طباطبایی نیمه حضوری فقط زن
٤٩٥ دانشگاه شاهد شبانه
٥٢١ دانشگاه تربیت مدرس نیمه حضوری
٥٣٢ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط زن- گرایش سیستمهای اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
٥٤٦ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد- گرایش سیستمهای اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
٥٩٥ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد- گرایش مدیریت منابع انسانی - شیوه آموزش محور
٧٥٥ دانشگاه علامه طباطبایی نیمه حضوری فقط مرد
٧٨٥ دانشگاه علامه طباطبایی نیمه حضوری فقط زن –شیوه آموزش محور
٩٧١ دانشگاه سیستان و بلوچستان- پردیس زاهدان (بین الملل) گرایش منابع انسانی
١٧٤٥ دانشگاه پیام نور-مرکز گرمسار گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است