شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 10 مهر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 21,618
بازدید دیروز: 30,511
بازدید کل: 113,657,821
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 310
کاربران حاضر: 312

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سال 1388

روزانه
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه تربیت مدرس 6 0 -
دانشگاه تربیت مدرس 2 0 بورسیه کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه
دانشگاه تهران 10 0 -
دانشگاه تهران 5 0

گرایش مدیریت تحول - محل تحصیل قم

دانشگاه تهران 5 0

گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی - محل تحصیل قم

دانشگاه سیستان وبلوچستان 4 0 -
دانشگاه سیستان وبلوچستان 1 0 شیوه آموزش محور
دانشگاه شاهد 6 0 شرایط در انتهای دفترچه
دانشگاه شهیدبهشتی 5 0 گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
دانشگاه شهیدبهشتی 5 0 گرایش مدیریت منابع انسانی
دانشگاه علامه طباطبایی 12 0 گرایش تحول
دانشگاه علامه طباطبایی 12 0 گرایش تشکیلات و روشها
دانشگاه علامه طباطبایی 12 0 گرایش سیستمهای اطلاعاتی
دانشگاه علامه طباطبایی 12 0 گرایش منابع انسانی
دانشگاه علامه طباطبایی 2 0 گرایش تحول - شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 2 0 گرایش تشکیلات و روشها - شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 2 0 گرایش سیستمهای اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 2 0 گرایش منابع انسانی - شیوه آموزش محور
دانشگاه ولی عصر رفسنجان 4 0 -

 

شبانه
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه تهران 0 12 فاقد خوابگاه
دانشگاه تهران 5 0 گرایش مدیریت تحول - محل تحصیل قم - فاقدخوابگاه
دانشگاه تهران 5 0 گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی - محل تحصیل قم - فاقد خوابگاه
دانشگاه سیستان وبلوچستان 2 0 -
دانشگاه سیستان وبلوچستان 3 0 شیوه آموزش محور
دانشگاه شاهد 8 0 شرایط در انتهای دفترچه
دانشگاه شهیدبهشتی 3 0 گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
دانشگاه علامه طباطبایی 0 12 گرایش تحول
دانشگاه علامه طباطبایی 0 12 گرایش تشکیلات و روشها
دانشگاه علامه طباطبایی 0 12 گرایش سیستمهای اطلاعاتی
دانشگاه علامه طباطبایی 0 12 گرایش منابع انسانی
دانشگاه علامه طباطبایی 0 1 گرایش تحول - شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 0 1 گرایش تشکیلات و روشها - شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 0 1 گرایش سیستمهای اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 0 1 گرایش منابع انسانی - شیوه آموزش محور

 

پیام نور
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران 7 0 گرایش تشکیلات وروشها
دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران 7 0 گرایش مدیریت تحول
دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران 6 0 گرایش مدیریت منابع انسانی
دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان 20 0 -
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 20 0 -
دانشگاه پیام نورمرکزشیراز 20 0 -

 

نیمه حضوری
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه علامه طباطبایی 35 - محل تحصیل مرکز آموزشهای تخصصی آزاد دانشگاه
دانشگاه علامه طباطبایی 2 - محل تحصیل مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه-شیوه آموزش محور
دانشگاه تربیت مدرس 7 - فاقد خوابگاه و تسهیلات

در کنکور سالهای 1387 و 1388 گرایش مدیریت بحران با ضرایب گرایش مدیریت دولتی ارائه شده بود.

روزانه مدیریت بحران
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه شهیدباهنرکرمان 4 0 باضرایب رشته مدیریت دولتی- فاقد خوابگاه

 

شبانه مدیریت بحران
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه شهیدباهنرکرمان 4 0 باضرایب رشته مدیریت دولتی- فاقد خوابگاه