شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 25 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 26,322
بازدید دیروز: 31,797
بازدید کل: 110,945,617
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 107
کاربران حاضر: 108

 

بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

توجه : بودجه بندی فوق نظر سازمان سنجش نمی باشد و بر اساس جمع بندی سایت مدیر تهیه گردیده است . لذا توصیه می شود از آن بطور کمکی استفاده نموده و از تکیه ی مطلق بر این بودجه بندی خودداری نمایید .

 

ردیف

مبحث

تعداد تقریبی سوال

زبان عمومی و تخصصی- 30 سوال

1

Vocabulary

10

2

Grammer Or Cloze Test

5

3

Reading Coprehension

15

اقتصاد کلان - 10 سوال

1

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

0-2

2

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

0-2

3

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

2-4

4

بازار پول و سیاستهای پولی

0-3

5

تعادل همزمان در بازارهای کالاها، خدمات و  پول

2-4

6

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

0-3

7

نظریه های تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس

0-2
8 تراز بازرگانی 0-2

اقتصاد خرد - 10 سوال

1

عرضه ، تقاضا و تعادل

0-3

2

کشش

2-4

3

نظریه های رفتار مصرف کننده

0-4

4

نظریه های رفتار تولید کننده

1-3

5

هزینه

0-3

6

بازار رقابت کامل

0-3

7

بازار انحصار فروش

0-2

ریاضیات - 25 سوال

1

مجموعه ها

0-1

2

تابع

2-3

3

ماتریس

3-4

4

توابع دو یا سه متغیره

5-6

5

بسط دو جمله ای

0-1

6

حد و پیوستگی

2-3

7

مشتق و دیفرانسیل

3-7

8

انتگرال و کاربرد آن

2-3

9

غیره  (بردار، سری، کاربرد ریاضیات و ...)

1-3

آمار - 15 سوال

1

مقدمات آمار توصیفی

0-2

2

شاخصهای مرکزی

1
3 شاخصهای پراکندگی،چولگی و کشیدگی 3-5

4

آنالیز ترکیبی و نظریه احتمال

2-3
5

متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع

1-2

6

توزیعهای گسسته و پیوسته

2-5
7

برآورد (تخمین) نقطه ای و فاصله ای

0-1
8

آزمون فرض آماری

1
9

رگرسیون و ضریب همبستگی

0-1

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک- 20 سوال

1

مفاهیم سرمایه گذاری و داراییهای مالی 1-2

2

نحوه معاملات اوراق بهادار 0-1

3

ریسک، بازده و مطلوبیت سرمایه گذاری 3-6

4

تجزیه و تحلیل پرتفوی 3-6

5

نظریه بازار سرمایه 2-4

7

مدلهای عاملی 1-2

8

ارزیابی عملکرد پرتفوی 0-2

10

قیمتگذاری اوراق بهادار 0-2

11

قراردادهای آتی و برگ اختیار معامله 5-10

مدیریت مالی - 20 سوال

1

کلیات

0-1

2

کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

2-4

3

برنامه ریزی سود تجزیه و تحلیل اهرمها

2-4

4

برنامه ریزی یا بودجه بندی مالی

0-1

5

سیاست سرمایه در گردش

0-3

6

بودجه بندی سرمایه

3-6

7

بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری

2-3

8

ارزش شرکت

4-5

9

هزینه سرمایه و ساختار سرمایه

2-3

10

تقسیم سود

1-2

حسابداری مالی و صنعتی - 20 سوال

نامشخص