شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 23 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,121
بازدید دیروز: 29,854
بازدید کل: 110,864,544
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 56
کاربران حاضر: 57
کدخبر: 16383 زمان ارسال: دوشنبه 02 دی 1398 - 10:13 تعداد بازدید: 15541
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 1398

داوطلبان می توانند مصاحبه سایت مدیر با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 تا 1398 گرایشهای مختلف مدیریت را در لینکهای زیر مشاهده نمایید

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری

توجه: رتبه های درج شده در عنوان مصاحبه، رتبه داوطلب بدون سهمیه می باشد
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد سال 1398


رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با جمشید بهمنی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین خان محمدی رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با کمند جمشیدى رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با شقایق ماهیگیر رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه لامع رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهشاد باقرپور رتبه 27 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با عماد جمشیدی نیا رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مجتبی آرزومندی رتبه 35 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی طاهری جبلی رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مائده مقدم رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با علی بنافی رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد پلویی رتبه 51 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با الهام فاریابی رتبه 52 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مرضیه عرب رتبه 53 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهدیه چوپانی رتبه 59 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد اکبری رتبه 61 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی نورمحمدی رتبه 72 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه جهاندار لاشکی رتبه 73 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد مجیدی راستی رتبه 75 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با تریفه سلیمانی رتبه 77 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه هادی زاده رتبه 80 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد بنفشه رتبه 87 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با سهند اکبری رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با امید باقرزاده رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با توحید محمودی رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با ساسان هاشمی دره بادامی رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با ابوالفضل محمدی رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با رضا نوروزی رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با بهزاد احمدبیگی رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با مهشید عربی رتبه 44 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا ارغوان رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با فرشته لموچی رتبه 55 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی هنری رتبه 62 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با رضا عباس نژاد رتبه 68 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محدثه ربیعی رتبه 73 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با جمیله فروزی رتبه 78 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا زارعی رتبه 99 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با شهرزاد ابریشم رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با الهه مهری رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با سیده لیلا اخوان فاطمی رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین قدیر رتبه 22 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با دانیال اسماعیل نژاد رتبه 41 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با پریسا سیدی رتبه 54 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا خادمیان رتبه 90 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی

رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با مهسا ابراهیمی رتبه 53 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سجاد عبدلی رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سینا خورشیدی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با پرستو کنعانی زاده رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با پدرام حسینی رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با حسین ویسی رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با فائزه نصر آزادانی رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا علی زاده رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا جمالی رتبه 22 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی امینی رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا نجاتی رتبه 30 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با جلال الدین غلامی رتبه 32 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهناز گمار رتبه 33 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه احمدوند رتبه 35 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با الهام علیدوستی رتبه 55 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با حسین یاراحمدی رتبه 66 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد زارعی رتبه 95 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با فهیمه بیدقی رتبه 97 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی


رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با حسن اشراقی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین شمس الاحراری رتبه 21 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با احسان زائری رتبه 31 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا قربانی منقاری رتبه 64 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته کارآفرینی

رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با فائزه نقوی نیا رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با شیما حضوری رتبه 31 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه تاجیک رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با غزاله غروی رتبه 52 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با سید حمیدرضا صالحی رتبه 63 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با غزل مشهدی رتبه 85 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت منابع انسانی

رشته مدیریت کسب و کار ( MBA )
مصاحبه سایت مدیر با محمدحسین نوروزی رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت کسب و کار MBA
مصاحبه سایت مدیر با محمدهادی فراهانی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت کسب و کار MBA

رشته مدیریت جهانگردی
مصاحبه سایت مدیر با امیر حسن زاده رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت جهانگردی
مصاحبه سایت مدیر با پریوش اسفندانی رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت جهانگردی
مصاحبه سایت مدیر با مهسا برزگر گیلانی رتبه 21 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت جهانگردی
مصاحبه سایت مدیر با سمیه منگالی رتبه 81 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت جهانگردی

رشته مدیریت رسانه
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا حاتمی رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت رسانه
مصاحبه سایت مدیر با مریم فرزامی رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت رسانه


 

نظرات کاربران

نام شما (ضروری)  

ایمیل (ضروری)