شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 31 فروردین 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 19,255
بازدید دیروز: 35,200
بازدید کل: 96,377,941
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 178
کاربران حاضر: 180
کدخبر: 15760 زمان ارسال: دوشنبه 17 دی 1397 - 12:25 تعداد بازدید: 1036
پاسخنامه تشریحی درس نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی کنکور دکتری سال 1397 + منابع پاسخگویی به سوالات

این فایل شامل پاسخنامه تشریحی درس نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی کنکور دکتری سال 1397 رشته مدیریت دولتی + منابع پاسخگویی به سوالات با قید نام کتاب و نویسنده و صفحه مربوطه می باشد. این فایل در 17 صفحه تهیه شده و به صورت پی دی اف شده می باشد. تعداد سئوالات این آزمون 17 سئوال می باشد (سوالات شماره 45 تا 61 دفترچه). برای پاسخگویی به سوالات از 16 کتاب استفاده شده و برخی سوالات از چندین منبع مختلف پاسخ داده شده اند. برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شده و پس از افزایش اعتبار به میزان 12200 تومان از طریق واریز یا انتقال وجه به حسابهای سایت و شارژ حساب خود فایل را از لینک زیر دانلود کنید.

http://www.modir.ir/Articles/5975.aspx


شما می توانید با مراجعه به بخش تستهای آمادگی آزمون دکتری لیست کامل تستهای تالیفی و کنکوری کنکور دکتری و با مراجعه به بخش جزوات ازمون دکتری سراسری لیست این جزوات را مشاهده کنید.
هر گونه تکثیر، نسخه برداری، نشر، چاپ، کپی برداری و فروش کلیه فایل ها، جزوات، آثار و محصولات این سایت بدون مجوز کتبی، با استناد به مواد 23 و 29 قانون حمایت از مولفان و مصنفان خلاف قانون، اخلاق و شرع بوده و مشمول قوانین مجازات اسلامی خواهد بود.

در کدام نوع سبک سازماندهی در دولت، رابطه قیمومیت میان حکومت مرکزی و محل تضعیف میشودو حکومت محلی می تواند علیه تصمیمات استراتژیک دولت در سطح محل به محکمه شکایت کند؟
تمرکز گرایی
تمرکززدایی
تراکم زدایی پیشرفته
تراکم زدایی محدود
محلی گرایی
 
اعمال مراقبت برای هدایت موفقیت آمیز انتخابات محلی، بیانگر کدام نوع نقش کنترلی حکومت مرکزی بر حکومت های محلی است؟
بازدارنگی
ارتقایی
تنبیهی
اصلاح کنندگی یا درمانگری
 
در کدام مدل برنامه ریزی مشارکتی، میان زبان برنامه ریز یا زبان نظریه با زبان مردم یا زبان عمل، ارتباط برقرار می شود؟
هدایت اجتماعی
مدل یادگیری اجتماعی
برنامه ریزی مراوده ای
برنامه ریزی کارآفرینانه
جان فریدمن
زبان تئوری
دانش
زبان واقعیات
 
کدام نوع سیستم منابع انسانی حکومت های محلی، از اعمال فشارهای سیاسی و خارجی بر مدیران حکومت محلی می کاهد؟
واحدی
تلفیقی ملی و محلی
مستقل
یکپارچه                       
مزایای سیستم منابع انسانی یکپارچه
 
گزاره «شهروندان مالکان دولت و مدیریت دولتی اند نه مشتریان آن ها» اشاره به دیدگاه کدام نهضت مدیریتی در بخش دولتی دارد؟
ادره امور عمومی سنتی
مدیریت ارزش عمومی
اداره امور عمومی جدید
خدمات عمومی جدید
نهضت خدمات عمومی جدید و خدمات با کیفیت برای شهروندان
مینتزبرگ
 
نظریه «جامعه منشوری» فرد ریگز بر کدام گزاره استوار است؟
تحلیل ساختاری-کارکردی از مدیریت دولتی در کشورهای در حال توسعه
مطالعات تاریخی از مدیریت دولتی در کشورهای مختلف
مقایسه نهادی مدیریت دولتی در کشورهای توسعه یافته
مطالعه خدمات عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
مدل منشوری-سالا
نظامهای اداری کشورهای جهان سوم
رویکرد ساختاری-کارویژه ای
رویکرد بوم شناختی به مدیریت دولتی
جوامع متراکم
تفکیک شده
 
بی مرزی به عنوان هویت جدید رشته مدیریت دولتی حاصل کدام رخداد است؟
جهانی شدن
شکل گیری فضای مجازی
نفوذ نظریه مدیریت در مدیریت دولتی
شکل گیری مطالعات میان رشته ای
 
چالش کارایی در اداره امور عمومی سنتی، چگونه مدیریت می شود؟
بازبینی مستمر تطابق فعالیت ها با اهداف
تقسیم وظایف و تبعیت کارکنان از رویه ها
برخورد یکسان با موردهای یکسان
انجام وظایف عملکرد موردنظر سازمان
چالش های کارایی
پاسخ­گویی
عدالت
اداره امور سنتی
مدیریت دولتی جدید
مدیریت ارزش عمومی
 
پیامد اصلی تنزل نهادی مدیریت دولتی، کدام است؟
کاهش تنوع دانشی مدیریت دولتی
افزایش بحران هویت مدیریت دولتی
کاهش ظرفیت خدمات عمومی و مدیریت دولتی
کاهش هزینه های دولت
فلج شدن ظرفیت خدمات عمومی و مدیریت دولتی در کشورهای جهان
کوچک سازی افراطی دولت
 
دیدگاه والدو به دوگانگی سیاست - اداره، در سطح تحلیل فرایندهای تصمیم گیری کدام است؟
ارزش ها - واقعیات
تصمیم گیری - اجرا
قانون گذاری - اجرا
دموکراسی - بوروکراسی
سایمون
اجرای تصمیمات
اجرای قوانین
افراد در سازمانهای دولتی
نظام حکومتی
رابطه حکومت و مردم
 
ویژگی اساسی مدیریت دولتی جدید، کدام است؟
تأکید کم تر روی کنترل های ستاده ای
تأکید بیش تر روی کنترل های ستاده ای
تأکید بیش تر روی کنترل های فرایندی
تأکید کم تر روی کنترل های ساختاری
هود
رویه گرایی بوروکراتیک
تأکید بیشتر بر کنترلهای برونداد
آزبورن و گیلبر
دولت نتیجه گرا
سنجش عملکرد واحدهای اداری برحسب پیامدهای نهایی و نتایج عملکرد آنها به جای تأکید بر اصلاح ورودیها
 
ابعاد سه گانه حکمرانی عمومی کدام اند؟
کارایی - مشورت - مشارکت
اثربخشی - پاسخگویی - ممیزی نتایج
کارایی - شراکت - شفافیت
اثربخشی - مسئولیت پرسی - عدالت
حاکمیت قانون
پاسخ گویی
شفافیت
حق بهره گیری از حقوق انسانی و مدنی
همکاری چندجانبه
اثربخشی
کارایی
تضمین قانونی
مشروعیت
اعتماد
                                                                                                                     
پاسخگویی مستقیم به مراجعان سازمان ها، ویژگی کدام مکتب مدیریت دولتی است؟
عمومی
سیاسی
سنتی
جدید
 
مقایسه اداره امور عمومی و مدیریت دولتی نوین
مدیریت دولتی سنتی
واژه شناسی
مبانی نظری
نقش مدیران دولتی
تأکید سیستمی
انگیزه مدیران دولتی
نگرش بر مردم
سازوکارهای اجرایی
استخدام
مالکیت
اندازه دولت و میزان مداخله آن
نقش دولت
نوع پاسخگویی
ایدئولوژی سیاسی
 
در کدام مدل ارتباطات در دولت الکترونیک، برای فعالیت های دولتی، مجاری ارتباطی کارآمد و برای کاربران امکانات متنوع فراهم می آید؟
دولت با دولت
دولت با شهروند
دولت با کارمند
شهروند با منابع اطلاعاتی
تعاملات دولت با شهروند
تعاملات دولت با مؤسسات تجاری
تعاملات دولت با دولت
تعاملات دولت با سازمان های غیرانتفاعی
تعاملات دولت با کارمند
G2C
B2C
لام
GA 2 GA
CG 2 GA
GA 2 GU
دولت - بخش تجاری G2B
NGOs
دوات - کارکنان G2E
دولت-دولت G2G
دولت-جامعه مدنی G2CC
دولت- مهاجرین G2I
 
زمانی که کنترل بورکراتیک فراگیر و غالب می شود، چه نتیجه ای حاصل می گردد؟
اعمال کنترل مؤثر بر بازارهای خدمات و کالا غیرممکن می شود.
قدرت واحدها افزوده شده و تمرکزبخشی ایجاد می گردد.
اعضای سازمان های اداری، انگیزه کار را از دست می دهند.
نوعی تمرکز قدرت به وجود می آید که عقلانیت نظام اداری را تحت الشعاع قرار می دهد.
ژاکوبی
همر و شامپی
 
این بحث که بوروکرات ها، منافع شخصی خود را به منافع جمعی و عمومی ترجیح می دهند، در کدام نظریه مطرح شده است؟
اصل پیتر
فساد اداری
انتخاب عمومی
قانون پارکینسون
 
اقدام عقلایی در سازمان دولتی به چه معناست؟
نیل به اهداف سازمان بدون لطمه زدن به اهداف دیگر سازمان ها
مطابق قوانین و مقررات عمل کردن
بر اساس هدف سازمان تقسیم کار کردن
ارتباطات رسمی را به درستی رعایت کردن
 
کتاب نهضت­های مدیریت در بخش دولتی؛ حسن دانایی­فرد، جلد اول و دوم، چاپ اول
کتاب اداره امور حکومتهای محلی، سیدمحمد مقیمی، چاپ هشتم
کتاب مدیریت دولتی نوین؛ آون هیوز ، ترجمه الوانی، خلیلی شورینی، معمارزاده، چاپ دهم
کتاب مبانی مدیریت دولتی، اسفندیار فرج وند، چاپ نهم، ویراست دوم
کتاب درآمدی بر نظریه­های مدیریت دولتی؛ رضا طهماسبی ، چاپ ششم
کتاب نظریه ها و الگوهای مدیریت دولتی با تأکیدی بر مسایل ایران، اکبر اعتباریان
کتاب مدیریت دولتی نوین، پژوهشی انتقادی، حسن دانائی فرد، محسن علیزاده ثانی، چاپ دوم
کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی، حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی، چاپ دوم
کتاب مدیریت امور عمومی و دولتی، سیدمحمدمقیمی، مجید رمضان، چاپ دوم
کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته، محمدعلی سرلک، حسن فراتی، چاپ هفتم
کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته، هوشنگ مؤمنی، چاپ چهارم
کتاب نظریه ­های سازمان دولتی؛ رابرت بی. دنهارت، ترجمه الوانی و دانایی­فرد، ویرایش جدید، چاپ دوم
کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران؛ حسن دانایی­فرد، چاپ دهم
کتاب اداره امور عمومی تطبیقی، فرل هدی، ترجمه سیدمهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده طهران، ، چاپ هفتم
کتاب مبانی مدیریت دولتی؛ علی اصغر پورعزت، چاپ اول
کتاب مبانی مدیریت دولتی؛ روح الله نوری، چاپ اول

 
 
 

نظرات کاربران

نام شما (ضروری)  

ایمیل (ضروری)