شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 شهریور 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,059
بازدید دیروز: 41,777
بازدید کل: 101,537,549
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 134
کاربران حاضر: 134
مقاله مجله تعداد : 1557
1. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ارزش در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
مجله علمی پژوهش در علوم رایانه
نویسنده (گان): میثم کافوری (فرستنده) ، جمشید سالار
تعداد صفحات: 17
قیمت (تومان): 5000
چکیده | متن کامل
2. بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم ، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی
نویسنده (گان): هومن شبابی (فرستنده) ، محمود یحیی زاده فر ، سعید راسخی ، میثم شیرخدایی
تعداد صفحات: 24
قیمت (تومان): 7000
چکیده | متن کامل
3. شناسایی و استخراج میزان تأثیر عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی پروژه های توسعۀ فناوری
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): بهرام غفاری (فرستنده) ، حسام زند حسامی
تعداد صفحات: 12
قیمت (تومان): 8000
چکیده | متن کامل
4. بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مجلات معتبر داخلی
نویسنده (گان): محمود یحیی زاده فر ، حسن زارعی (فرستنده)
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
5. شناسایی دلایل غیبت از طریق بررسی ذهنیت کارکنان به کمک روش شناسی کیو
پژوهش های مدیریت منابع انسانی
نویسنده (گان): عرفان موحدی فر (فرستنده)، سجاد فولادوند ، حسین نوروزی
تعداد صفحات: 28
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
6. پیش‌نیازهای پیاده‌سازی زبان توسعه‌پذیر گزارش‌گیری کسب و کار (XBRL)
نشریات معتبر مدیریتی- ارسالی کاربران سایت
نویسنده (گان): بابک سهرابی، امیر خانلری
تعداد صفحات: 14
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
7. اهمیت مساله مسیریابی در کاهش بهای تمام شده محصول مطالعه موردی: شرکت ذوب آلیاژ
نشریات معتبر مدیریتی- ارسالی کاربران سایت
نویسنده (گان): بابک سهرابی، محمدرضا کاباران زاده قدیم
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
8. مدل ساختاری _ تفسیری سطح بندی عوامل اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران
فصلنامه سیاست علم و فناوری - ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): محمود یحیی زاده فر، هومن شبابی (فرستنده) ، سعید راسخی، میثم شیرخدایی
تعداد صفحات: 15
قیمت (تومان): 5000
چکیده | متن کامل
9. جو اخلاقی ادراک شده در سازمان: مفاهیم و طبقه بندی ها
فصلنامه پژوهش های اخلاقی، سال هفتم، شماره 3، بهار 96
نویسنده (گان): سیدمجتبی محمودزاده ، محمدحسین شجاعی (فرستنده)
تعداد صفحات: 23
قیمت (تومان): 2500
چکیده | متن کامل
10. آینده پژوهی در زمینه سلامت
مجله پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان
نویسنده (گان): غلامرضا رسولی
تعداد صفحات: 18
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
1 2 3 4