شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 01 آبان 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 31,495
بازدید دیروز: 30,567
بازدید کل: 114,562,035
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 84
کاربران حاضر: 86
Effect of Emotional Intelligence on Job Performance of IT employees: A gender study
Abstract:

IT industry has made a significant contribution to the Indian economy both in terms of GDP and employment and thus it makes it important to study the factors influencing the performance of IT employees. The Purpose of this study is to investigate the nature and extent of the relationship between Emotional Intelligence and Job performance with respect to the gender of the respondents. The results of this study show significant gender differences in Emotional Intelligence and Job performance, suggesting that female employees score more on EI than their male counterparts. This study also reveals that females are better performers than men

Keywords: Emotional Intelligence ، Job Performance ، IT sector
Author(s): Priyam Dhania , Tanu Sharma
Source: Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2017)
Subject: منابع انسانی
Category: مقالات ترجمه شده - دانلود ترجمه مقاله
Release Date: 2017
No of Pages: 6
Price(Tomans): 0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.
 ترجمه این مقاله موجود است.
مشاهده ترجمه مقاله