شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 شهریور 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,165
بازدید دیروز: 41,777
بازدید کل: 101,537,655
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 122
کاربران حاضر: 122


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی و بحران در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392


مدیریت دولتی (با ضرایب گرایش 2)  

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 6 -  
روزانه دانشگاه تهران 9 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 9 - گرایش مدیریت تحول- محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 13 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 - گرایش منابع انسانی
روزانه دانشگاه شاهد 8 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 6 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 6 - گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 3 - گرایش تحول –فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش تشکیلات و روش­ها –فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی–فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش مدیریت منابع انسانی –فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 3 - گرایش تحول –فقط مرد
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش تشکیلات و روش­ها –فقط مرد
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی- فقط مرد
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش مدیریت منابع انسانی –فقط مرد
روزانه دانشگاه هرمزگان بندرعباس 6 -  
روزانه دانشگاه ولی­عصر(عج)- رفسنجان 3 - گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه ولی­عصر(عج)- رفسنجان 3 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 15 - گرایش تشکیلات و روش­ها
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 15 - گرایش مدیریت تحول
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 15 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 15 - گرایش مدیریت مالی دولتی
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 15 - گرایش مدیریت نیروی انسانی
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت تحول - محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 - گرایش منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه شاهد 4 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش تشکیلات و روش­ها- شیوه آموزش محور –فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی- شیوه آموزش محور–فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش مدیریت منابع انسانی - شیوه آموزش محور–فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش تحول - شیوه آموزش محور–فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش تشکیلات و روش­ها- شیوه آموزش محور –فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی- شیوه آموزش محور–فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش مدیریت منابع انسانی - شیوه آموزش محور–فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش تحول - شیوه آموزش محور–فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان- بندرعباس 2 -  
نوبت دوم دانشگاه ولی­عصر(عج)- رفسنجان 2 - گرایش مدیریت تحول
نیمه حضوری دانشگاه تربیت مدرس 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بین­الملل کیش 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش تشکیلات و روش­ها
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت تحول
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت مالی دولتی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش تشکیلات و روش­ها- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت تحول - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت  سیستم­های اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت مالی دولتی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان 15 - گرایش مدیریت نیروی انسانی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز رشت 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز رشت 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران 50 - شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش تشکیلات و روش­ها –شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش مدیریت تحول-–شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی -–شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش مدیریت نیروی انسانی-–شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 60 - گرایش مدیریت مالی دولتی-–شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
 
 

مدیریت بحران (با ضرایب گرایش 2)  

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال
اول دوم
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 6 -
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 3 -
 
 

پدافند غیرعامل (با ضرایب گرایش 2)  

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 7 - گرایش مدیریت بحران ناشی از جنگ- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر 4 - گرایش مدیریت بحران ناشی از جنگ- شرایط در انتهای دفترچه


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت:

مدیریت دولتی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش تشکیلات و روشها- شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در بخش پیوست های دفترچه شماره دو
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در بخش پیوست های دفترچه شماره دو
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی- شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در بخش پیوست های دفترچه شماره دو
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش مدیریت نیروی انسانی- شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در بخش پیوست های دفترچه شماره دو
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش مدیریت مالی دولتی- شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در بخش پیوست های دفترچه شماره دو

 
پدافندغیرعامل با ضرایب گرایش دولتی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 2 گرایش مدیریت بحران ناشی از جنگ- شرایط در بخش پیوست های دفترچه شماره دو
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر 4 گرایش مدیریت بحران ناشی از جنگ- شرایط در بخش پیوست های دفترچه شماره دو