شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 شهریور 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,861
بازدید دیروز: 41,777
بازدید کل: 101,537,351
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 132
کاربران حاضر: 132


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391


1142- مدیریت دولتی (کد گرایش2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 8 -  
روزانه دانشگاه تهران 11 -  
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی- محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت تحول –محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 7 - گرایش تشکیلات و روش ها
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 7 - گرایش منابع انسانی
روزانه دانشگاه شاهد 7 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 4 - گرایش سیستم های اطلاعاتی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 4 - گرایش منابع انسانی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 4 - فقط زن-گرایش تحول
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن-گرایش تشکیلات و روش ها
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن-گرایش سیستم های اطلاعاتی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن-گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 4 - فقط مرد-گرایش تحول
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد-گرایش تشکیلات و روش ها
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد-گرایش سیستم های اطلاعاتی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد -گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه دانشگاه هرمزگان- بندرعباس 8 -  
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج)- رفسنجان 4 - گرایش مدیریت تحول
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 10 -  
شبانه دانشگاه تهران - 10  
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی –محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت تحول –محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 - گرایش تشکیلات و روش ها
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 - گرایش منابع انسانی
شبانه دانشگاه شاهد 4 - شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه شهید بهشتی 2 - گرایش منابع انسانی
شبانه دانشگاه شهید بهشتی 2 - گرایش سیستم های اطلاعاتی
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط زن- گرایش تحول- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش تشکیلات و روش ها- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش سیستم های اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- گرایش مدیریت منابع انسانی - شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط مرد- گرایش تحول- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش تشکیلات و روش ها- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش سیستم های اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- گرایش مدیریت منابع انسانی - شیوه آموزش محور
نیمه حضوری دانشگاه تربیت مدرس 10 -  
نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی 13 - فقط زن-محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه
نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی 13 - فقط مرد-محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه
نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی 13 - فقط زن-محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه –شیوه آموزش محور
نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی 13 - فقط مرد-محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز بین الملل کیش 8 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز بین الملل کیش 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 8 - گرایش مدیریت مالی دولتی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش تشکیلات و روش ها- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش مدیریت  تحول –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش مدیریت مالی دولتی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز دلیجان 8 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز دلیجان 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز رشت 8 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز رشت 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز شیراز 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز شیراز 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز گرمسار 8 - گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز گرمسار 15 - گرایش مدیریت منابع انسانی –شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران 60 - گرایش مدیریت تحول –شیوه آموزش محور-محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
مجازی دانشگاه تهران 60 - گرایش مدیریت نیروی انسانی –شیوه آموزش محور-محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 20 - گرایش تشکیلات و روش ها-محل تحصیل پردیس زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 20 - گرایش منابع انسانی-محل تحصیل پردیس زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
 

1142- مدیریت بحران (کد گرایش2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 - با ضرایب مدیریت دولتی
شبانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 3 - با ضرایب مدیریت دولتی


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در کدرشته های زیر پذیرش صورت گرفت


دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش 7 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش 12 گرایش مدیریت منابع انسانی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 4 گرایش مدیریت مالی دولتی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 7 گرایش تشکیلات و روشها- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 7 گرایش مدیریت تحول –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 9 گرایش مدیریت منابع انسانی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 7 گرایش مدیریت مالی دولتی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان 3 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان 10 گرایش مدیریت نیروی انسانی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز رشت 1 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز رشت 9 گرایش مدیریت نیروی انسانی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 4 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 3 گرایش مدیریت نیروی انسانی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 4 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 5 گرایش مدیریت نیروی انسانی- شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران 50 گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور