شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 09 مهر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,183
بازدید دیروز: 31,114
بازدید کل: 113,614,875
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 118
کاربران حاضر: 118

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) سال 1392 دانشگاه آزاد


مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد علوم و تحقیقات 5778 308 - -
 مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد تهران مرکزی 5774 337 - -
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد مشهد 5720 197 - -
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد تهران شمال 5669 385 - -
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد قزوین 5445 448 - -
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد اصفهان(خوراسگان) 5426 345 4506 336
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد فیروزکوه 5385 492 - -
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد کرمان 5362 233 4765 211
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد مهاباد 5290 287 - -
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد دهاقان 5236 453 - -
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد رفسنجان 5110 413 - -
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد سیرجان 5088 440 - -مدیریت دولتی - مدیریت سیستم های اطلاعاتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد مشهد 5535 264 4801 275
مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد تهران مرکزی 5458 516 - -
مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد علوم و تحقیقات 5424 552 - -
مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد اصفهان(خوراسگان) 5226 421 4277 273
مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد کرمان 5218 325 4516 302
مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد فیروزکوه 5192 597 - -
مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد قزوین 5155 591 - -
مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد رفسنجان 4967 493 - -
مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد سیرجان 4868 564 - -

 

مدیریت دولتی - مدیریت تحول

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد مشهد 5607 242
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد تهران مرکزی 5488 581
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد علوم و تحقیقات 5476 554
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد تهران شمال 5461 565
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد اصفهان(خوراسگان) 5289 418
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد کرمان 5250 322
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد دهاقان 5093 507
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد رفسنجان 4991 504
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد سیرجان 4947 532

 

مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی / واحد تهران مرکزی 5698 274 - -
مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی / واحد کرمان 5373 216 4701 221
مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی / واحد مشهد 5608 197 - -
مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی / واحد علوم و تحقیقات 5546 351 - -
مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی / واحد رفسنجان 5109 395 - -
مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی / واحد سیرجان 5043 437 - -
مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی / واحد بناب - - 4740 253

 

مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها / واحد مشهد 5475 317 - -
مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها / واحد تهران مرکزی 5428 613 - -
مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها / واحد علوم و تحقیقات 5395 630 - -
مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها / واحد اصفهان(خوراسگان) 5200 488 - -
مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها / واحد کرمان 5195 361 - -
مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها / واحد دهاقان 5032 534 4370 183
مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها / واحد رفسنجان 4967 486 - -
مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها / واحد نراق 4923 383 - -
مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها / واحد سیرجان 4877 571 - -

 

مدیریت دولتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی / واحد شوشتر 5764 96 5279 74
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی 5625 125 - -
مدیریت دولتی / واحد علوم و تحقیقات اصفهان 5580 253 4911 194
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان 5570 88 5195 66
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد 5528 125 - -
مدیریت دولتی / واحد بروجرد 5432 209 4914 175
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات اردبیل 5400 156 - -
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات یزد 5335 200 - -
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات مرکزی 5320 306 - -
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات ساوه 5277 380 - -
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات شاهرود 5151 295 - -

 

توضیحات:

آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی می باشد و آخرین تراز و رتبه قبولی سایر سهمیه ها (بسیج، آزاده، رزمنده و ...) متفاوت می باشد.
دانشگاههای ذکر شده الزاما تمام دانشگاههای موجود نمی باشد و صرفا دانشگاههایی است که اطلاعات آن در دسترس بوده است. لیست دانشگاههای پذیرش کننده این رشته در سالهای مختلف در سایت وجود دارد. ضمنا درج خط فاصله الزاما به معنای عدم پذیرش در آن واحد نیست و ممکن است به دلیل عدم در دسترس بودن اطلاعات خط فاصله درج شده باشد.
در برخی رشته ها ممکن است به دلیل وجود چند نوع دفترچه سوالات، امکان مقایسه دقیق ترازهای واحدهای مختلف دانشگاهی با یکدیگر از بین برود.
آخرین رتبه قبولی ذکر شده در سال 1392 به دلیل وجود 20 انتخاب در پذیرش اولیه قابل مقایسه با سالهای قبل که تنها 1 انتخاب وجود داشت نمی باشد. این رتبه، رتبه آخرین قبولی بین کلیه افرادی است که آن کدرشته را بین 20 انتخاب خود، انتخاب کرده اند و الزاما نشان دهنده تعداد قبولی های آن کدرشته نمی باشد.