شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 25 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,545
بازدید دیروز: 31,797
بازدید کل: 110,947,840
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 116
کاربران حاضر: 117

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397
 

محل قبولی رتبه  مالی
دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت) - روزانه - مالی گرایش بیمه 1
دانشگاه تهران - روزانه - مالی گرایش بانکداری 3
دانشگاه تهران - روزانه - مالی گرایش بانکداری 4
دانشگاه تهران - روزانه - مالی گرایش بانکداری 5
دانشگاه شهید بهشتی تهران - روزانه - مدیریت مالی 10
دانشگاه شهید بهشتی تهران - روزانه - مدیریت مالی 18
دانشگاه علامه طباطبایی تهران - روزانه - مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 29
دانشگاه خوارزمی تهران - روزانه - مدیریت مالی 56
دانشگاه خوارزمی تهران - روزانه - مدیریت مالی 64
دانشگاه یزد - روزانه - مدیریت مالی 80
دانشگاه اصفهان - روزانه - مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 81
دانشگاه الزهرا - روزانه - مدیریت مالی  86
دانشگاه تهران - پردیس فارابی قم - نوبت دوم - مالی - گرایش بانکداری 103
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران - مالی - گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 143
دانشگاه یزد - روزانه - مدیریت مالی 151
دانشگاه شهید بهشتی تهران - پردیس خودگردان - مدیریت مالی 153
دانشگاه شهید بهشتی تهران - پردیس خودگردان - مدیریت مالی 192
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران - مالی - گرایش بانکداری 324
موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند - محل تحصیل واحد تهران - فقط زن -مدیریت مالی 591
موسسه غیرانتفاعی کار - مالی - گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک - محل تحصیل واحد قزوین 1243رتبه های درج شده الزاما آخرین رتبه قبولی نمی باشد
رتبه های درج شده رتبه داوطلب بدون سهمیه می باشد