شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 10 مهر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 20,321
بازدید دیروز: 30,511
بازدید کل: 113,656,524
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 136
کاربران حاضر: 136


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1396 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت دولتی
 

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد) حقوق اساسی سازمان های دولتی (2واحد) اداره امور عمومی در اسلام (2واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
18 19 20 19 14.5 دانشگاه پیام نوراستان تهران - مرکز تهران غرب/ گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1 1890
12 15 15 16 14.58 دانشگاه پیام نوراستان فارس - مرکز شیراز / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 8 1513
9 10 10 14 14.86 دانشگاه پیام نوراستان همدان / مرکز همدان / گرایش توسعه منابع انسانی /  آموزشی-پژوهشی 95 1202
5 6 9 4 14.15 دانشگاه پیام نوراستان همدان / مرکز ملایر / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/  آموزشی-پژوهشی 75 913

توضیحات
نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل مقطع کارشناسی پس از تراز حاصل شده است
معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی نا پیوسته ، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته است
بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ  و با موفقیت(کسب حداقل نمره 12) بگذراند
 

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت دولتی

رشته - محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
دانشگاه پیام نوراستان تهران - مرکز تهران غرب/ گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1890 1202
دانشگاه پیام نوراستان یزد - مرکز یزد / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202, 1513، 1890 -
دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202, 1513، 1890 -
دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202, 1513، 1890 -
دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202، 1890 -
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1890 1202
دانشگاه پیام نور استان گیلان- مرکز رشت / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1890 1202
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1890, 1513 1202
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1890 1202
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1513 1202
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1513 1202
دانشگاه پیام نور استان کرمان- مرکز سیرجان / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1890, 1513 -
دانشگاه پیام نور استان کرمان- مرکز کرمان / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1890, 1513 -
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان- مرکز بین الملل کیش / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1890 -
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202 -
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202 -
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202 -
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202 -
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202, 1513 -
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202, 1513 -
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202, 1513 -
دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202 -
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل / گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1202 -
دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی- مرکز بیرجند/ گرایش توسعه منابع انسانی/ آموزشی-پژوهشی 1513  
دانشگاه پیام نوراستان همدان - مرکز ملایر / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی 913 -
دانشگاه پیام نوراستان تهران - مرکز تهران غرب / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی - 913
دانشگاه پیام نوراستان مرکزی- مرکز خمین / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی 913 -
دانشگاه پیام نوراستان مرکزی - مرکز ساوه / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی 913 -
دانشگاه پیام نوراستان مرکزی- مرکز دلیجان / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی 913 -
دانشگاه پیام نوراستان البرز - واحد ماهدشت / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی - 913
دانشگاه پیام نوراستان گیلان - مرکز رشت / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی - 913
دانشگاه پیام نوراستان اصفهان - مرکز شاهین شهر / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی - 913
دانشگاه پیام نوراستان سمنان- مرکز سمنان / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی 913 -
دانشگاه پیام نوراستان سمنان- مرکز گرمسار / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی 913 -
دانشگاه پیام نوراستان فارس- مرکز شیراز / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی - 913
دانشگاه پیام نوراستان کرمان- مرکز سیرجان / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی 913 -
دانشگاه پیام نوراستان یزد - مرکز تفت / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی 913 -
دانشگاه پیام نوراستان یزد - مرکز مهریز / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی 913 -
دانشگاه پیام نوراستان یزد- مرکز یزد / گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی/ آموزشی-پژوهشی - 913
 

 جدول فوق نشان دهنده نتیجه داوطلبان در انتخابهای 20گانه می باشد. بدیهی است یک داوطلب ممکن است بنابه تراز خود امکان قبولی در چندین انتخاب را داشته باشد که بر اساس اولویت بندی که انجام داده تنها در یک کدرشته محل قبول نهایی اعلام شده و مشغول به تحصیل می شود.