شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 09 مهر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,819
بازدید دیروز: 31,114
بازدید کل: 113,614,511
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 94
کاربران حاضر: 94


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی


مدیریت دولتیمدیریت نیروی انسانی

زبان تئوریهای مدیریت روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع انسانی اقتصاد ریاضی و آمار نمره کل رتبه در محل قبولی محل قبولی
23.4 6.7 0 5 -1.6 30 28.4 63.4 6102 86 واحد علوم و تحقیقات
13.4 23.4 15 0 0 33.4 0 61.7 6005 60 واحد اصفهان(خوراسگان)
0 13.4 3.4 16.7 11.7 35 13.4 0 5503 560 واحد علوم و تحقیقات / نیمسال دوم
 

مدیریت دولتی– مدیریت مالی دولتی

زبان تئوریهای مدیریت مالی روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع انسانی اقتصاد ریاضی و آمار نمره کل  رتبه در محل قبولی محل قبولی
16.7 38.4 0 0 16.7 0 36.7 0 40 5893 112 واحد علوم و تحقیقات
-5 5 8.4 23.4 -5 1.7 15 13.4 56.7 5589 200 واحد مشهد / نیمسال دوم
 

مدیریت دولتی- گرایشهای تشکیلات و روشها و مدیریت تحول

زبان تئوریهای مدیریت روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع انسانی بهبود و بازسازی سازمان اقتصاد ریاضی و آمار نمره کل  رتبه در محل قبولی محل قبولی
20 8.4 8.4 0 0 5 0 0 0 4940 306 مدیریت تحول / واحد شاهرود

توجه: نمره کل (تراز) و دروس آزمون و ضرایب گرایشهای تشکیلات و روشها و تحول یکسان است


 

مدیریت دولتی- گرایشهای مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و مدیریت دولتی

زبان تئوریهای مدیریت روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع انسانی اقتصاد ریاضی و آمار نمره کل رتبه در محل قبولی محل قبولی
8.4 16.7 -6.6 13.4 13.4 26.7 6.7 6.7 5383 605 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد تهران مرکزی

توجه: نمره کل (تراز) و دروس آزمون و ضرایب گرایشهای دولتی و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی یکسان است.


آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی سال 1394 دانشگاه آزاد را از اینجا ببینید