شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 25 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 26,168
بازدید دیروز: 31,797
بازدید کل: 110,945,463
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 94
کاربران حاضر: 94

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی
 

زبان حسابداری مالی ریاضی آمار مالی ریسک و سرمایه گذاری اقتصاد نمره کل رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل ظرفیت
36.7 21.7 51.7 75 43.4 30 10146 2 واحد علوم و تحقیقات  
18.4 11.7 23.4 63.4 41.7 30 8765 34 واحد علوم و تحقیقات  
11.7 16.7 3.4 55 36.7 26.7 7813 103 واحد علوم و تحقیقات  
10 3.4 0 48.4 23.4 56.7 7624 46 پردیس علوم و تحقیقات سمنان  
6.6- 18.4 3.4 46.7 28.4 15 6899 168 پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس واحد تهران مرکزی (تکمیل1)
6.7 5- 6.6- 33.4 53.4 6.7 6843 179 پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس  
0 5 10 20 18.4 5 5963 580 پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس (س بسیج) واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری (س بسیج-تکمیل1)
1.6- 5- 15 18.4 10 13.4 5899 - - واحد فیروزکوه (تکمیل1)
1.6- 6.7 3.3- 10 28.4 3.3- 5450 - - واحد الکترونیکی (س بسیج- تکمیل2)
0 31.7 1.6- 3.4 10 6.7 5192 - - *
1.6- 11.7 0 5 15 0 5159 - -  
0 8.4 3.4 6.6- 1.7 0 4622 - -  
 

کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای حسابداری یا حسابرسی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایش مدیریت مالی نیز انتخاب رشته نمایند.

آخرین رتبه و تراز قبولی واحدهای مختلف در رشته مدیریت مالی سال 93 دانشگاه آزاد را از اینجا ببینید