شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 03 اردیبهشت 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 14,176
بازدید دیروز: 32,401
بازدید کل: 96,470,259
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 237
کاربران حاضر: 238

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کارآفرینی در کنکور سال 1388

روزانه
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه تهران 5 0 گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
دانشگاه تهران 10 0 گرایش بخش عمومی در دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران 10 0 گرایش سازمانی دردانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران 5 0 گرایش فناوری
دانشگاه تهران 20 0 گرایش کسب وکارجدید دردانشکده کارآفرینی
دانشگاه سمنان 3 0 گرایش کسب وکار
دانشگاه سیستان وبلوچستان 4 0 -
دانشگاه سیستان وبلوچستان 1 0 شیوه آموزش محور
دانشگاه شهیدباهنر کرمان 6 0 فاقد خوابگاه
دانشگاه شهید بهشتی 12 0  
دانشگاه علامه طباطبایی 12 0  
دانشگاه علامه طباطبایی 2 0 شیوه آموزش محور

 

شبانه
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه تهران 10 0 گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی - فاقد خوابگاه
دانشگاه تهران 10 0 گرایش بخش عمومی در دانشکده کارآفرینی - فاقد خوابگاه
دانشگاه تهران 10 0 گرایش سازمانی دردانشکده کارآفرینی - فاقد خوابگاه
دانشگاه تهران 10 0 گرایش فناوری - فاقد خوابگاه
دانشگاه تهران 20 0 گرایش کسب وکارجدید دردانشکده کارآفرینی- فاقد خوابگاه
دانشگاه سمنان 3 0 گرایش کسب وکار
دانشگاه سیستان وبلوچستان 2 0 -
دانشگاه سیستان وبلوچستان 3 0 شیوه آموزش محور
دانشگاه شهیدباهنر کرمان 6 0 فاقد خوابگاه
دانشگاه علامه طباطبایی 0 12 -
دانشگاه علامه طباطبایی 0 1 شیوه آموزش محور