شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 27 تیر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 14,854
بازدید دیروز: 67,665
بازدید کل: 99,416,930
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 89
کاربران حاضر: 89

 

ظرفیت دانشگاهها در کنکور کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی در 13 سال گذشته
 

سال روزانه تهران روزانه سایر شهرستانها کل روزانه نوبت دوم (شبانه)  تهران نوبت دوم (شبانه) سایر شهرستانها نوبت دوم (شبانه) کل مجازی پیام نور پردیس خودگردان (بین الملل) غیرانتفاعی کل
سال 85 18 - 18 9 - 9 - - - - 27
سال 86 14 - 14 14 - 14 - - - - 28
سال 87 56 8 64 58 5 63 - - - - 127
سال 88 76 14 90 73 14 87 - - - - 177
سال 89 68 16 84 76 17 93 - - - - 177
سال 90 120 36 156 102 32 134 - - 38 - 328
سال 91 112 57 169 80 20 100 - - 60 - 329
سال 92 107 65 172 61 33 94 410 - 60 - 736
سال 93 122 75 197 80 24 104 400 - 90 - 791
سال 94 106 108 214 66 68 134 180 46 81 - 655
سال 95 110 89 199 49 62 111 245 345 73 20 993
سال 96 124 92 216 55 73 128 340 190 134 20 1028
سال 97 103 119 222 60 51 111 280 152 98 40 903

توجه: در ظرفیت سال های 88 تا 97 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است