شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 شهریور 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,431
بازدید دیروز: 41,777
بازدید کل: 101,536,921
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 116
کاربران حاضر: 116

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد


مدیریت دولتی

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 تبریز، ارومیه، اردبیل، پارس آباد مغان، اصفهان (خوراسگان(، شاهرود، زابل، یاسوج، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، بروجرد، اراک، ساوه، یزد، لبنان
1395 تکمیل ظرفیت شاهرود، اصفهان(خوراسگان)، لبنان، رشت(پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)
 

مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 تبریز، بناب، مهاباد، خلخال، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، تهران جنوب، تهران شمال، الکترونیکی، مشهد، شوشتر، شاهرود، قزوین، کرمان ،رفسنجان، سیرجان، یاسوج ،علی آبادکتول، رشت، آستارا، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، قائم شهر، چالوس، اراک، نراق، قشم، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، لبنان
1395 تکمیل ظرفیت شاهرود، کرمان، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، چالوس، اصفهان(خوراسگان)، نراق، لبنان، الکترونیکی، رشت(پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)
1396 تهران مرکزی، تبریز، شاهرود، قائم شهر، کرمان، مشهد، بروجرد، رشت، یاسوج، اراک، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، بناب، لارستان، تهران شمال، چالوس، آستارا، مهاباد، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، علی آبادکتول، نراق، رفسنجان، سیرجان، شوشتر، ساری، خلخال، قزوین، قشم، لبنان، مشکین شهر، زابل، هادی شهر، گرمی، الکترونیکی، رشت(پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، تبریز (پردیس مجتمع بین الملل تبریز)، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 نراق
1397 تهران مرکزی، تبریز، شاهرود، قائم شهر، کرمان، مشهد، بروجرد، رشت، یاسوج، اراک، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، بناب، لارستان، تهران شمال، چالوس، آستارا، مهاباد، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، علی آبادکتول، نراق، رفسنجان، سیرجان، شوشتر، ساری، خلخال، قزوین، قشم، مشکین شهر، زابل، هادی شهر، گرمی، الکترونیکی، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، پردیس علوم و تحقیقات ایلام، واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشممدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومی

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 بناب، مراغه، میانه، ارومیه، خوی، مهاباد، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، تهران شمال، الکترونیکی، شهرکرد، مشهد، مشهد (پردیس مجتمع بین الملل گلبهار) ،  شوشتر، زنجان، قزوین، کرمان، رفسنجان، سیرجان، یاسوج، علی آبادکتول، قائم شهر، اراک، نراق، علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)، تویسرکان، همدان، لبنان
1395 تکمیل ظرفیت قائم شهر، کرمان، اراک، فیروزکوه، بناب، مراغه، همدان، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، علی آبادکتول، نراق، رفسنجان، سیرجان، قزوین، لبنان، ممقان، بندردیلم، کمیجان، الکترونیکی، مشهد(پردیس مجتمع بین الملل گلبهار)، علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)
1396 تهران مرکزی، قائم شهر، کرمان، مشهد، اراک، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، زنجان، بناب، مراغه، تهران شمال، مهاباد، تویسرکان، همدان، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، علی آبادکتول، نراق، رفسنجان، سیرجان، شوشتر، قزوین، میانه، لبنان، الیگودرز، ممقان، بندردیلم، کمیجان، گرمی، الکترونیکی، واحد مشهد(پردیس مجتمع بین الملل گلبهار)، واحد علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 نراق، رفسنجان، سیرجان
1397 تهران مرکزی، قائم شهر، کرمان، مشهد، اراک، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، زنجان، بناب، مراغه، تهران شمال، مهاباد، تویسرکان، همدان، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، علی آبادکتول، نراق، رفسنجان، سیرجان، شوشتر، قزوین، میانه، الیگودرز، ممقان، بندردیلم، کمیجان، گرمی، الکترونیکی، واحد مشهد(پردیس مجتمع بین الملل گلبهار)، ارومیه
 

مدیریت دولتی - طراحی سازمانهای دولتی

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 بناب، مهاباد، اصفهان(خوراسگان(، دهاقان، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، تهران شمال ،الکترونیکی، شهرکرد، بیرجند، مشهد، مشهد (پردیس مجتمع بین الملل گلبهار)،  شوشتر، قزوین، کرمان، رفسنجان، سیرجان، یاسوج، علی آبادکتول، آستارا، قائم شهر، نراق، لبنان
1395 تکمیل ظرفیت قائم شهر، کرمان، بناب، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، نراق، رفسنجان، سیرجان، لبنان، الکترونیکی
1396 تهران مرکزی، قائم شهر، کرمان، مشهد، اردبیل، علوم و تحقیقات، بیرجند، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، بناب، تهران شمال، آستارا، مهاباد، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، علی آبادکتول، نراق، رفسنجان، سیرجان، شوشتر، قزوین، لبنان، الکترونیکی، واحد مشهد(پردیس مجتمع بین الملل گلبهار)
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 نراق ، قائم شهر ، سیرجان
1397 تهران مرکزی، قائم شهر، کرمان، مشهد، اردبیل، علوم و تحقیقات، بیرجند، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، بناب، تهران شمال، آستارا، مهاباد، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، علی آبادکتول، نراق، رفسنجان، سیرجان، شوشتر، قزوین، الکترونیکی
 

مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 بناب، مهاباد، میاندوآب، شاهین دژ، پیرانشهر، اردبیل، خلخال، مشکین شهر، پارس آباد مغان، اصفهان(خوراسگان(، دهاقان، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، الکترونیکی، بیرجند، مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، مسجدسلیمان، شوشتر، زاهدان، زاهدان (پردیس واحد چابهار)، کازرون، قزوین، سقز، کرمان، رفسنجان، سیرجان، یاسوج، علی آبادکتول، بندرانزلی، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، دورود، قائم شهر، چالوس، اراک، نراق، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، همدان، میبد، لبنان
1395 تکمیل ظرفیت کرمان، اراک، چالوس، آستارا، تویسرکان، اصفهان(خوراسگان)، مسجدسلیمان، دهاقان، نراق، رفسنجان، سیرجان، قزوین، لبنان، بندردیلم، بهشهر، الکترونیکی، پیرانشهر، رشت(پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)، زاهدان(پردیس واحد چابهار)
1396 تهران مرکزی، تبریز، قائم شهر، کرمان، زاهدان، مشهد، اراک، علوم و تحقیقات، نیشابور، بیرجند، تربت حیدریه، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، بناب، کازرون، لارستان، چالوس، آستارا، مهاباد، تویسرکان، اصفهان(خوراسگان)، مسجدسلیمان، دهاقان، علی آبادکتول، نراق، رفسنجان، سیرجان، شوشتر، قزوین، رامهرمز، لبنان، مشکین شهر، سقز، بندرانزلی، بندردیلم، شاهین دژ، بهشهر، الکترونیکی، پیرانشهر، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)، زاهدان (پردیس واحد چابهار)
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 نراق، رفسنجان
1397 تهران مرکزی، تبریز، قائم شهر، کرمان، زاهدان، مشهد، اراک، علوم و تحقیقات، نیشابور، بیرجند، تربت حیدریه، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، بناب، کازرون، لارستان، چالوس، آستارا، مهاباد، تویسرکان، اصفهان(خوراسگان)، مسجدسلیمان، دهاقان، علی آبادکتول، نراق، رفسنجان، سیرجان، شوشتر، قزوین، رامهرمز، مشکین شهر، سقز، بندرانزلی، بندردیلم، شاهین دژ، بهشهر، الکترونیکی


مدیریت دولتی-مدیریت تحول

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 بناب، مهاباد، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، تهران شمال، الکترونیکی، شهرکرد، مشهد، شوشتر، شاهرود، قزوین، کرمان، رفسنجان، سیرجان، علی آبادکتول، قائم شهر، چالوس، اراک، نراق، ملایر، لبنان
1395 تکمیل ظرفیت شاهرود، کرمان، چالوس، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، نراق، رفسنجان، سیرجان، لبنان، الکترونیکی
1396 شاهرود، تهران مرکزی، قائم شهر، کرمان، مشهد، بروجرد، اراک، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، بناب، لارستان، تهران شمال، چالوس، مهاباد، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، علی آبادکتول، نراق، رفسنجان، ملایر، سیرجان، شوشتر، قزوین، لبنان، الکترونیکی
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 نراق
1397 شاهرود، تهران مرکزی، قائم شهر، کرمان، مشهد، بروجرد، اراک، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، بناب، لارستان، تهران شمال، چالوس، مهاباد، اصفهان(خوراسگان)، دهاقان، علی آبادکتول، نراق، رفسنجان، ملایر، سیرجان، شوشتر، قزوین، الکترونیکی
 
 
مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 تکمیل ظرفیت بندرانزلی
1396 بندرانزلی، شاهرود، بروجرد، اراک، علوم و تحقیقات، سمنان، ساوه، پارس آباد مغان
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 در هیچ کدرشته ای پذیرش انجام نشده است
1397 بندرانزلی، شاهرود، بروجرد، اراک، علوم و تحقیقات، سمنان، ساوه، پارس آباد مغان، امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات تهران)


مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1396 علوم و تحقیقات
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 در هیچ کدرشته ای پذیرش انجام نشده است
1397 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات تهران)مدیریت سازمان های دولتی- گرایش مالی و اقتصادی

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 تکمیل ظرفیت دهاقان
1396 دهاقان
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 دهاقان
1397 دهاقان

 

مدیریت بحران

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1397 علوم و تحقیقات تهران، کرمان، پردیس علوم و تحقیقات خوزستاندانشگاههای زیر در نیز در سالهای 88 تا 94  در این رشته (گرایشهای قدیم) پذیرش داشته اند

واحد دانشگاهی

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91 سال 92 سال 93 سال 94

تهران – علوم تحقیقات

دولتی

دولتی

دولتی تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

تهران شمال

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

مدیریت نیروی انسانی، تحول نیروی انسانی، تحول نیروی انسانی، تحول تحول، نیروی انسانی، تشکیلات و  روشها (تکمیل1) تحول، نیروی انسانی، تشکیلات و روشها

تهران مرکزی

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها،  سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)،  مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها
تهران جنوب - - - - - تشکیلات و روشها (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)، نیروی انسانی(تکمیل1) نیروی انسانی، مالی، تشکیلات و روشها

قزوین

دولتی

دولتی

دولتی تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1و2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

رشت

دولتی

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت نیروی انسانی نیروی انسانی،سیستمهای اطلاعاتی نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2) نیروی انسانی نیروی انسانی

مشهد

دولتی

دولتی، مدیریت تحول (تکمیل ظرفیت)

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، تحول تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مالی ، تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

کرمان

دولتی

دولتی

دولتی تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول (اولیه و تکمیل1)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل1)، مالی(اولیه و تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1)، بحران (تکمیل1)

اراک

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی دولتی، تحول، نیروی انسانی، مالی

نراق

دولتی

دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(تکمیل2) تحول (اولیه و تکمیل3)، نیروی انسانی(اولیه)، مالی(اولیه و تکمیل3)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل3)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل3) تحول (اولیه و تکمیل1)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل1)، مالی (اولیه و تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1)

بروجرد

دولتی

دولتی

دولتی دولتی (اولیه و تکمیل2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی دولتی

بناب

دولتی

دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)،  تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

خوراسگان اصفهان

دولتی

مدیریت مالی دولتی

مدیریت مالی دولتی، تحول (تکمیل ظرفیت)، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت) مالی ، تحول، تشکیلات و روشها، نیروی انسانی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

دهاقان

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

رفسنجان

دولتی

دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول (اولیه و تکمیل3)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل3)، مالی(اولیه و تکمیل3)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل3)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل3) تحول (اولیه و تکمیل1)، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1)

شوشتر

دولتی

دولتی

دولتی دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی، تشکیلات و روشها (تکمیل1و3)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1و3)، مالی (تکمیل1و3)، نیروی انسانی(تکمیل1و3)، تحول (تکمیل1و3) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

علی آباد کتول

دولتی

تحول– مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

قائمشهر

دولتی

دولتی، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت)، مدیریت مالی دولتی(تکمیل ظرفیت)

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل3)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل3)، مالی(اولیه و تکمیل3)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل3)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل3) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

فیروزکوه

دولتی

دولتی، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت)

دولتی، تشکیلات و روشها، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی تشکیلات و روشها، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی (اولیه و تکمیل3)، مالی، سیستمهای اطلاعاتی (اولیه و تکمیل3)، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

سیرجان

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول (اولیه و تکمیل3)، نیروی انسانی (اولیه)، مالی (اولیه)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل3)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل3) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1)

مهاباد

دولتی

تحول– مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل2) تحول (اولیه و تکمیل3)، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

ملایر

-

تحول

تحول تحول (تکمیل 1و2)، نیروی انسانی (تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2) تحول تحول

شاهرود

-

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت نیروی انسانی، تحول نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی دولتی، تحول، نیروی انسانی

چالوس

-

مدیریت مالی دولتی

مدیریت مالی دولتی، تحول مالی (اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی (تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تحول، مالی، نیروی انسانی (تکمیل2و3) تحول، نیروی انسانی، مالی
ساری - - - - - مالی (تکمیل1)، نیروی انسانی (تکمیل1) نیروی انسانی، مالی
آستارا - مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت) مدیریت نیروی انسانی مدیریت نیروی انسانی مدیریت نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2) نیروی انسانی نیروی انسانی، تشکیلات وروشها (اولیه و تکمیل1)
گرمی - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی دولتی
علوم تحقیقات شاهرود - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
علوم تحقیقات استان مرکزی تکمیل ظرفیت - دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
علوم تحقیقات آذربایجان شرقی تکمیل ظرفیت دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
تبریز - - - - - - دولتی (اولیه و تکمیل1)

علوم تحقیقات آذربایجان غربی

-

دولتی (تکمیل ظرفیت) - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
ارومیه دولتی - - - - - دولتی

علوم و تحقیقات یزد

-

دولتی (تکمیل ظرفیت 2) دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی دولتی -
یزد - - - - - - دولتی
علوم تحقیقات سیستان بلوچستان - - دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
زابل - - - - - - دولتی
علوم تحقیقات اصفهان - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
اصفهان (خوراسگان) - - - - - - دولتی
علوم و تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(تکمیل ظرفیت1و2)، مالی (تکمیل ظرفیت1و2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی، نیروی انسانی، مالی، تشکیلات و روشها -
یاسوج - - - - - - دولتی، نیروی انسانی، مالی، تشکیلات و روشها
علوم تحقیقات اردبیل - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
اردبیل - - - - - - دولتی
علوم و تحقيقات ساوه - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
ساوه - - - - - - دولتی
مركزبين المللي بندر انزلی - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(پذیرش اولیه و تکمیل ظرفیت1و2) دولتی (اولیه و تکمیل2) دولتی(اولیه و تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
لبنان - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2)، تحول (تکمیل ظرفیت1و2)، نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت1و2)، مالی (تکمیل ظرفیت1و2)، سیستمهای اطلاعاتی(تکمیل ظرفیت1و2)، تشکیلات روشها(تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) دولتی(اولیه و تکمیل2و3)، تحول(اولیه و تکمیل2و3)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2و3)، مالی(اولیه و تکمیل2و3)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2و3)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2و3) دولتی(اولیه و تکمیل1)، تحول(اولیه و تکمیل1)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل1)، مالی (اولیه و تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1)
لارستان - - - - - دولتی (تکمیل1و3) دولتی، مالی (تکمیل1)
پارس آبادمغان - - - - - دولتی (تکمیل1و3) دولتی، مالی (تکمیل1)
یادگار امام خمینی (ره) شهرری - - - - - تشکیلات و روشها (تکمیل1و3) تشکیلات و روشها، مالی (تکمیل1)
تربت حیدریه - - - - - مالی (تکمیل2و3) مالی
میاندوآب - - - - - مالی (تکمیل2و3) مالی
بندر انزلی - - - - - مالی (تکمیل2و3) مالی
شاهین دژ - - - - - مالی (تکمیل2و3) مالی
ممقان - - - - - دولتی (تکمیل2و3) دولتی، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
خلخال - - - - - - نیروی انسانی (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
قشم - - - - - - نیروی انسانی (تکمیل1)
هادی شهر - - - - - - نیروی انسانی (تکمیل1)
نیشابور - - - - - - مالی (تکمیل1)
خوی - - - - - - مالی (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
ورامین - - - - - - مالی (تکمیل1)
تنکابن - - - - - - مالی (تکمیل1)
تویسرکان - - - - - - مالی (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1
مسجد سلیمان - - - - - - مالی (تکمیل1)
میبد - - - - - - مالی (تکمیل1)
آشتیان - - - - - - مالی (تکمیل1)
رامهرمز - - - - - - مالی (تکمیل1)
دورود - - - - - - مالی (تکمیل1)
عجب شیر - - - - - - مالی (تکمیل1)
مشکین شهر - - - - - - مالی (تکمیل1)
سقز - - - - - - مالی (تکمیل1)
سوادکوه - - - - - - مالی (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
بندردیلم - - - - - - مالی (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
جویبار - - - - - - مالی (تکمیل1)
بهشهر - - - - - - مالی (تکمیل1)
پیرانشهر - - - - - - مالی (تکمیل1)
مراغه - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
میانه - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
الیگودرز - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
کمیجان - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
بیله سوار - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
کازرون - - - - مدیریت ثبت اسناد و املاک (تکمیل2) - مالی (تکمیل1)
گوگان - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
جلفا - - - - مدیریت ثبت اسناد و املاک (تکمیل2) - -
واحد الکترونیکی - - - - مدیریت نیروی انسانی(تکمیل2) نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2و3)، تشکیلات و روشها (تکمیل1و2و3)، مالی (تکمیل1و2و3) نیروی انسانی(اولیه وتکمیل1)، مالی (اولیه و تکمیل1)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1)، تحول (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)


(اطلاعات مربوط به سالهای 88، 89، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 و 95 می باشد و ممکن است برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)
گرایشهای رشته مدیریت دولتی از سال 1395 تغییراتی داشته است.