شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 شهریور 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,306
بازدید دیروز: 41,777
بازدید کل: 101,536,796
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 147
کاربران حاضر: 147


ظرفیت دانشگاهها در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی در 14 سال گذشته


  سال 84 سال 85 سال 86 سال87 سال88 سال89 سال90 سال91 سال92 سال93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97
روزانه تهران 54 50 69 63 98 89 104 124 187 116 91 146 108 180
روزانه سایرشهرستانها 5 5 5 13 13 28 33 30 22 46 67 134 108 151
کل روزانه 59 55 74 76 111 117 137 154 209 162 158 280 216 331
نوبت دوم (شبانه) تهران 16 24 44 46 82 73 93 102 101 83 58 84 76 65
نوبت دوم (شبانه) سایرشهرستانها 5 5 5 11 9 10 14 11 9 27 41 61 80 95
شبانه کل 21 29 49 57 91 83 107 113 110 110 99 145 156 160
پیام نور تهران وکرج 20 20 20 20 20 75 50 83 150 115 115 138 60 56
پیام نور سایر شهرستانها - 20 20 20 60 60 176 122 135 107 176 2108 1220 1072
کل پیام نور - 40 40 40 80 135 226 205 285 222 291 2246 1280 1128
مجازی - - - - - - 62 120 310 200 85 100 80 80
نیمه حضوری تهران - - - 35 44 50 62 62 10 5 10 - - -
غیرانتفاعی - - - - - - - - - - 30 70 90 280
پردیس خودگردان
(بین الملل)
- - - - - - - 40 30 45 97 112 54 62
کل 100 124 163 208 326 385 594 694 954 744 770 2953 1876 2041

توجه: در ظرفیت سالهای 88 تا 97 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است.

توجه: ظرفیت گرایش مدیریت بحران ، پدافند غیرعامل ، سیاستگذاری علم و فناوری ، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی، و مدیریت سازمان های دولتی (در سالهایی که ضرایب آنها با ضرایب مدیریت دولتی یکسان بوده است) در جدول فوق لحاظ شده است. ظرفیت دانشگاه تهران (پردیس قم) در ظرفیت شهر تهران آورده شده است
جدول فوق ظرفیت های اضافه شده در مرحله تکمیل ظرفیت را شامل نمی شود