شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 04 تیر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,142
بازدید دیروز: 30,313
بازدید کل: 98,437,356
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 131
کاربران حاضر: 131

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاههای زیر در 11 سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

مدیریت ورزشی

تهران مرکزی (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93)
خوراسگان اصفهان (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93- تکمیل دوم92)
کرج (پذیرش اولیه 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، تکمیل ظرفیت 88، تکمیل اول 95)
مبارکه (پذیرش اولیه 89-90-91-92-93، تکمیل دوم 91 و92)
مشهد (پذیرش اولیه 89-90-91-92-93-94-95، تکمیل دوم91و92)
بروجرد (پذیرش اولیه 90-91-92-93-94-95، تکمیل اول 95، تکمیل دوم91و92)
علوم تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 91-92-93-94-95)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 91-92 ، تکمیل دوم 91)
ساری (پذیرش اولیه 91-92-94-95، تکمیل اول95، تکمیل دوم 91)
ارسنجان (پذیرش اولیه 91-92-93-94-95، تکمیل اول94و95، تکمیل دوم91و92)
تفت (پذیرش اولیه 92-93-94-95، تکمیل اول 91 و 94 و 95، تکمیل دوم91و92)
اسلامشهر (پذیرش اولیه 92-93-94، تکمیل دوم92)
ملکان (پذیرش اولیه 92-93-94-95، تکمیل اول 95، تکمیل دوم92)
شیراز (پذیرش اولیه 93-94-95، تکمیل اول92، تکمیل دوم92)
علوم تحقیقات کرمان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل اول 88و90و91 ، تکمیل دوم 91و92)
کرمان (پذیرش اولیه 94، تکمیل ظرفیت اول94و95)
علوم و تحقیقات کردستان (پذیرش اولیه92-93، تکمیل اول 89و91، تکمیل دوم 91و92)
سنندج (پذیرش اولیه 94)
علوم و تحقیقات هرمزگان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل اول 89و91، تکمیل دوم 91و92)
رودان (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 95)
علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل اول 91، تکمیل دوم 89و91و92)
تبریز (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 95)
علوم و تحقیقات مازندران (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل اول 90و91، تکمیل دوم 91و92)
علوم و تحقیقات همدان (پذیرش اولیه 892-93، تکمیل اول 91، تکمیل دوم 91و92)
همدان (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول95)
علوم و تحقیقات ایت الله آملی (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل اول 91، تکمیل دوم 91و92)
واحد آیت الله آملی (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 95)
علوم تحقیقات یزد (پذیرش اولیه 92-93)
یزد (پذیرش اولیه 94 و 95)
علی آباد کتول (تکمیل دوم 91)
ورامین (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول93و94و95)
لارستان (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول93و94)
تهران شمال (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول93)
گرگان (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول93)
واحد الکترونیکی (تکمیل اول و دوم و سوم 93، پذیرش اولیه 94، تکمیل اول 94)
مرکز سردرود (پذیرش اولیه 94، تکمیل دوم 93)
تهران غرب (پذیرش اولیه 94 و 95)
شاهرود (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
قائم شهر (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
رودهن (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
جیرفت (تکمیل اول94)
خوی (تکمیل اول94)
بناب (تکمیل اول94)
نجف آباد (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
تاکستان (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
آزادشهر (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94)
جهرم (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
مرودشت (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
اهر (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94)
لامرد (تکمیل اول 94)
دورود (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94)
میاندوآب (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
شهرقدس (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
نورآباد ممسنی (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94)
قروه (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94)
خامنه (تکمیل اول94)
خدابنده (تکمیل اول 94 و 95)
میمند (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94 و 95)
سردرود (تکمیل اول 94)
گمیشان (تکمیل اول 94)
بیرجند (پذیرش اولیه 95)
واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95)
واحد آیت الله آملی-پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی (تکمیل اول 95)
شیروان (پذیرش اولیه 95)
زنجان (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95)
یاسوج (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95)
اراک (پذیرش اولیه 95)


گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
علی آباد کتول (پذیرش اولیه 92-93-94-95-96-97، تکمیل اول94و95، تکمیل دوم 92 و 96)
تبریز (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97، تکمیل اول 92 و 95، تکمیل دوم 92)
آشتیان (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97، تکمیل اول 94و95، تکمیل دوم 92 و 96)
ساری (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم92)
قزوین (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97، تکمیل اول 95، تکمیل دوم92)
دامغان (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97، تکمیل اول94 و 95، تکمیل دوم96)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97، تکمیل اول 94 و 95)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و 95)
علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل اول93)
تهران شمال (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل اول 95)
مبارکه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96، تکمیل اول93و94و95)
اصفهان (خوراسگان) (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و95)
سنندج (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل اول93)
شاهرود (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم 93 و 96)
قائم شهر (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم 93)
مهاباد (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 , 97، تکمیل اول 95 ،تکمیل دوم 93 و 96)
جهرم (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول94، تکمیل دوم 93)
ابهر (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول 95، تکمیل دوم 93 و 96)
اهر (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم 93)
فیروزآباد (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95)
خوی (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95)
قشم (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97، تکمیل اول94 و 95)
دورود (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94)
آیت ا... آملی (پذیرش اولیه 95 ، 96، 97، تکمیل اول 94 و 95 ، تکمیل دوم 96)
بندرگز (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95)
واحد الکترونیکی (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95)
اردبیل (پذیرش اولیه 95 و 96)
شهرکرد (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول 95)
بیرجند (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول 95)
زنجان (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول 95)
قروه (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97، تکمیل اول 95، تکمیل دوم 96)
گرگان (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97، تکمیل اول 95)
کرمان (پذیرش اولیه 96 , 97، تکمیل اول 95 )
بناب (پذیرش اولیه 96 و 97،تکمیل اول 95، تکمیل دوم96)
نجف آباد (پذیرش اولیه 96 , 97، تکمیل اول 95)
همدان (پذیرش اولیه 96 , 97، تکمیل اول 95)
یزد (پذیرش اولیه 96)
مشهد (پذیرش اولیه 96 , 97)
بروجرد (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل دوم96)
رودهن (پذیرش اولیه 96 و 97)
ورامین (پذیرش اولیه 96 , 97)
لارستان (پذیرش اولیه 96)
تاکستان (پذیرش اولیه 96 و 97)
مرودشت (پذیرش اولیه 96 , 97)
پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی (پذیرش اولیه 96)
 گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
ساری (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم92)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97، تکمیل اول 95)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 , 97، تکمیل اول93و94و95)
تهران شمال (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97، تکمیل اول 95)
علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 , 97، تکمیل اول93و94و95)
مبارکه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و95 ، تکمیل دوم96)
لارستان (تکمیل اول 94)
چالوس (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم96)
مهاباد (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95)
علی آباد کتول (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95)
ابهر (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97، تکمیل اول 94 و 95)
میاندوآب (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94)
آیت ا... آملی (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94)
بندرگز (تکمیل اول 94)
واحد الکترونیکی (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97، تکمیل اول 94 و 95)
تبریز (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97، تکمیل اول 95)
اردبیل (پذیرش اولیه 95)
کرج (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول 95)
بیرجند (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97، تکمیل اول 95)
گرگان (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول 95)
رودهن (پذیرش اولیه 96 , 97)
میمند (پذیرش اولیه 96)
واحد علوم و تحقیقات - پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم (پذیرش اولیه 97)


گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی
ساری (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم92)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97، تکمیل اول 94 و 95)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و95)
علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و95)
تهران شمال (پذیرش اولیه 95)
مبارکه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و95 ، تکمیل دوم96)
لارستان (تکمیل اول 94)
چالوس (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم96)
ابهر (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94)
میاندوآب (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94)
واحد الکترونیکی (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95)
کرج (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول 95)
بیرجند (پذیرش اولیه 95)
کرمان (پذیرش اولیه 96 و 97)
مشهد (پذیرش اولیه 96 و 97)
شیروان (پذیرش اولیه 96 و 97)
ورامین (پذیرش اولیه 96)
تفت (پذیرش اولیه 96 و 97)


گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
ساری (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97، تکمیل اول94و95، تکمیل دوم92)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97، تکمیل اول94و95)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و95)
علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و95)
مبارکه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و95)
اصفهان (خوراسگان) (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و95)
قشم (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و95 ، تکمیل دوم96)
ملارد (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول93و94)
جهرم (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم 93)
تبریز (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول94و95)
قائم شهر (پذیرش اولیه 95 و 96، تکمیل اول 94)
نجف آباد (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول94و95)
میبد (تکمیل اول 94)
آزادشهر (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول94)
اسلامشهر (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول94و 95)
نور (تکمیل اول 94)
الکترونیکی (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول94و95)
مرکز بهمنی (تکمیل اول 94)
خوی (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97، تکمیل اول 95)
بیرجند (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل اول 95)
یزد (پذیرش اولیه 96)
کرمان (پذیرش اولیه 96 و 97)
مشهد (پذیرش اولیه 96 و 97)
مشهد - پردیس مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان (گلبهار) (پذیرش اولیه 96 و 97)
بروجرد (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل دوم96)
کرج (پذیرش اولیه 96 و 97)
یاسوج (پذیرش اولیه 96 و 97)
اراک (پذیرش اولیه 96 و 97)
شیراز (پذیرش اولیه 96 و 97)
همدان (پذیرش اولیه 96 و 97)
آیت الله آملی (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل دوم96)
ملکان (پذیرش اولیه 96 و 97)
رودان (پذیرش اولیه 96 و 97)
خدابنده (پذیرش اولیه 96 و 97)


گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
مبارکه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و95 ، تکمیل دوم96)
لامرد (پذیرش اولیه 95)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل اول 95)
تهران جنوب(پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل اول 95)
الکترونیکی (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل اول 95)
شاهرود (پذیرش اولیه 96 و 97)
رشت (پذیرش اولیه 96 و 97)
بیرجند (پذیرش اولیه 96 و 97)
ارسنجان (پذیرش اولیه 96 و 97)
جهرم (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل دوم96)

گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
مبارکه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و95 ، تکمیل دوم96)
اصفهان (خوراسگان) (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97، تکمیل اول93و94و95)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل اول 95)
کرج (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل اول 95)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل اول 95)
الکترونیکی (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل اول 95)
تبریز (پذیرش اولیه 96 و 97)
قائم شهر (پذیرش اولیه 96 و 97، تکمیل دوم96)
زنجان (پذیرش اولیه 96 و 97)
ساری (پذیرش اولیه 96 و 97)
شهر قدس (پذیرش اولیه 96 و 97)
 

(اطلاعات مربوط به سالهای 87، 88، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 و 97 می باشد و ممکن است برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت سالهای قبل از 91 به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)
اطلاعات مرحله تکمیل ظرفیت اول سال 96 موجود نمی باشد.