شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 04 تیر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,020
بازدید دیروز: 30,313
بازدید کل: 98,437,234
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 105
کاربران حاضر: 105

 

ظرفیت دانشگاهها در کنکور کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی در 11 سال گذشته

__________________________

مقایسه ظرفیت به تفکیک دوره ها

  سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97
روزانه 69 74 74 125 159 166 202 263 315 321 332
نوبت دوم(شبانه) 49 74 80 96 91 87 94 75 130 145 137
غیرانتفاعی 15 15 15 19 36 60 115 190 290 290 390
پیام نور 8 8 30 63 38 225 230 253 253 230 208
نیمه حضوری 12 9 9 12 12 15 9 0 0 0 0
مجازی - - - - 60 160 120 120 80 120 110
پردیس خودگردان 10 10 15 25 35 150 75 152 149 153 115
مجموع ظرفیت 163 190 223 340 431 863 845 1053 1217 1259 1292

 

مقایسه ظرفیت به تفکیک دانشگاهها - دوره های روزانه . شبانه (نوبت دوم)

                                                                                                                                                                                                                                                      
دانشگاه سال 87 سال88 سال89 سال90 سال91 سال92 سال93 سال94 سال95 سال96 سال97
روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه
تربیت مدرس 4 - 5 - - - - - 5 - 5 - - - - - 6 - 6 - 7 -
شهیدبهشتی - - - - - - - - 5 - 6 - 6 - 6 - 7 2 7 3 7 2
خوارزمی (تربیت معلم) 8 - 5 25 6 29 - 25 14 20 6 3 10 - 20 - 14 - 10 - 14 -
تهران 5 6 6 6 12 12 12 12 11 10 12 6 21 14 15 15 24 15 16 8 21 9
تهران-پردیس قم - - - - - - - - - - 9 6 8 7 8 8 12 12 5 5 5 5
علامه طباطبایی 12 13 15 13 12 15 14 20 20 20 14 20 12 12 12 12 *12 *12 26 22 24 24
رازی کرمانشاه 3 3 4 4 3 2 5 2 8 3 12 - 11 5 13 - 16 - 15 - 17 -
شهیدباهنر کرمان 2 2 2 2 3 3 5 2 5 2 4 6 6 2 6 2 7 7 9 5 5 3
 الزهرا - - - - - - 8 8 7 10 20 10 20 12 12 8 20 16 14 6 14 6
اصفهان 7 5 5 - 5 - 16 - 9 - 5 2 4 3 4 2 5 2 6 2 7 3
بیرجند - - - - - - 9 2 5 1 9 3 10 2 15 - 14 2 8 3 11 1
تبریز 6 4 5 5 6 4 8 5 15 5 12 6 6 3 4 3 8 5 14 10 8 6
ارومیه 7 7 6 3 9 2 8 4 8 4 4 3 9 - 12 - 6 - 8 3 7 4
شهیدچمران اهواز 7 3 7 3 6 6 5 5 10 2 12 4 20 - 16 - 16 4 12 4 10 -
گیلان-رشت 6 3 6 3 6 3 25 2 5 2 7 3 10 6 16 4 14 4 20 6 20 7
فردوسی مشهد - - 5 8 - - - - 5 2 4 2 4 3 4 2 3 2 6 4 8 5
صنعتی شاهرود - - - - 3 3 5 5 12 6 14 7 20 10 22 11 22 14 15 8 15 10
مازندارن 2 3 3 2 3 1 5 4 7 3 9 5 7 7 16 - 15 14 15 7 13 5
اراک - - - - - - - - 4 - 2 1 2 2 4 2 3 3 10 6 9 3
بوعلی سینا- همدان - - - - - - - - 4 1 - - - - - - 3 2 - - 3 2
کردستان- سنندج - - - - - - - - - - - - 10 - 24 - 13 - 19 - 17 3
حکیم سبزواری- سبزوار - - - - - - - - - - - - 6 6 12 3 10 1 9 1 9 2
محقق اردبیلی - - - - - - - - - - - - - - 5 3 18 4 8 8 16 8
قم - - - - - - - - - - - - - - 10 - 20 - 20 14 26 10
شهرکرد - - - - - - - - - - - - - - 7 - 9 - 9 - 6 -
ایلام - - - - - - - - - - - - - - - - ** ** 7 5 10 5
جهرم - - - - - - - - - - - - - - - - *** *** 3 3 5 4
بجنورد - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 -
تربیت دبیر شهید رجایی - - - - - - - - - - - - - - - - 9 9 12 12 - 10
تربیت دبیر شهید رجایی ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل  وزارت آموزش و پرورش - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - 12 - 6 -
مجموع ظرفیت 69 49 74 74 74 80 125 96 159 91 166 87 202 94 263 75 315 130 321 145 332 137

توجه: در ظرفیت سال های 88 تا 97 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است
همچنین ظرفیت گرایش های مختلف جمع شده است.


* در مرحله تکمیل ظرفیت، علاوه بر 12نفر اولیه، 10 نفر روزانه و 10 نفر شبانه (نوبت دوم) نیز در گرایش دیگری پذیرش انجام شد
** در مرحله تکمیل ظرفیت ، 10نفر روزانه و 5 نفر شبانه (نوبت دوم) پذیرش صورت گرفت
*** در مرحله تکمیل ظرفیت ، 6نفر روزانه و 6 نفر شبانه (نوبت دوم) پذیرش صورت گرفت

 

سایر دانشگاهها

دانشگاه سال87 سال88 سال89 سال90 سال91 سال92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97
نیمه حضوری ارومیه 12 9 9 12 12 15 9 - - - -
پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 8 8 30 44 23 30 23 23 23** 60 48
پیام نور مرکز قشم - - - 19 15 15 23 23 - 20 20
پیام نور تهران جنوب - - - - - 60 69 69 69 30 30
پیام نورمرکز کرج - - - - -* 60 46 69 69 30 30
پیام نور مرکز گرمسار - - - - - 60 46 46 69 30 30
پیام نور مرکز رشت - - - - - - 23 23 23 20 20
پیام نور واحد شهریار - - - - - - - - - 20 10
پیام نور مرکز بندرعباس - - - - - - - - - 20 20
دانشگاه امام رضا (ع) مشهد- غیرانتفاعی - - - - 18 30 25 30 30 30 30
دانشگاه شمال-آمل(غیرانتفاعی) 15 15 15 19 18 15 15 20 20 20 20
دانشگاه علم وفرهنگ-تهران(غیرانتفاعی) - - - - - 15 15 20 20 20 20
مؤسسه غیرانتفاعی شفق-تنکابن - - - - - - 15 20 20 20 20
مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین - - - - - - 15 20 20 20 20
مؤسسه غیرانتفاعی کسری- رامسر - - - - - - 15 20 20 20 20
دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی - - - - - - 15 40 40 40 60
مؤسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار - - - - - - - 20 20 20 20
دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک - - - - - - - - 20 20 20
مؤسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد - - - - - - - - 20 20 20
مؤسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری  آذربایجان - تبریز - - - - - - - - 20 20 20
مؤسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان - - - - - - - - 20 20 20
موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه - - - - - - - - 20 20 20
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت - - - - - - - - - *** 20
مؤسسه غیرانتفاعی ادیب  مازندران - ساری - - - - - - - - - *** 20
مؤسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت - - - - - - - - - *** 20
مؤسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان - - - - - - - - - *** 20
مجازی - دانشگاه تهران - پردیس قم - - - - - 50 40 40 - - -
مجازی دانشگاه تهران - - - - 60 60 40 40 - 40 30
مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود - - - - - 50 40 40 80 80 40
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - - - - - - - - - - 40
پردیس خودگردان (بین الملل) کیش دانشگاه تهران 10 10 15 25 20 15 7 45 30 30 15
پردیس خودگردان البرز دانشگاه تهران (کرج) - - - - - 15 15 30 8 8 7
پردیس خودگردان ارس دانشگاه تهران (جلفا) - - - - 15 15 7 - - - -
پردیس خودگردان ارس دانشگاه تبریز (جلفا) - - - - - 15 - 4 8 7 4
پردیس خودگردان
دانشگاه تبریز
- - - - - 30 - 4 8 14 8
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران - - - - - 10 10 10 14 10 14
پردیس خودگردان دانشگاه رازی کرمانشاه - - - - - 15 12 6 12 6 6
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی - - - - - 15 - 6 7 - 7
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدچمران اهواز - - - - - 20 20 - - 5 -
پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد - - - - - - 4 - - - -
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان – سنندج - - - - - - - 14 13 19 17
پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار - - - - - - - 12 10 5 5
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت - - - - - - - 9 7 14 20
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه - - - - - - - 12 6 8 7
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران– بابلسر - - - - - - - - 14 15 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - - - - - - - - 12 12 -
مجموع ظرفیت 45 42 69 119 181 610 549 715 772 793 823
* در مرحله تکمیل ظرفیت 31 نفر پذیرش انجام شده است
** در مرحله تکمیل ظرفیت، علاوه بر 23 نفر اولیه، 115 نفر پذیرش جدید (در 5 گرایش دیگر) صورت گرفته است.
*** در مرحله تکمیل ظرفیت 20 نفر پذیرش انجام شده است